Düşünce Kalıbı (Sabit, Gelişim, Mükemmeliyetçi)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Düşünce Kalıbı (Sabit, Gelişim, Mükemmeliyetçi) by Mind Map: Düşünce Kalıbı (Sabit, Gelişim, Mükemmeliyetçi)

1. Hizmetkar Liderlik

1.1. Astların gelişmesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olma

1.2. Astlarına öncelik verme

1.3. Yetki verme

1.4. Duygusal yönden iyileşme

1.5. Kavramsal becerilere sahip olma

1.6. Etik davranma

1.7. Toplum için değer yaratma

2. Öğrenme Çevikliği

2.1. Kişisel Farkındalık

2.2. Zihinsel Çeviklik

2.3. İnsan Çevikliği

2.4. Değişim Çevikliği

2.5. Sonuç Çevikliği

3. Sorgulayıcı Düşünce

3.1. Doğruyu Arama

3.2. Açık Fikirlilik

3.3. Analitiklik

3.4. Sistematiclik

3.5. Kendine Güven

3.6. Meraklılık

3.7. Olgunluk

4. Duygusal Zeka

4.1. Kişisel Farkındalık

4.2. Öz-Yönetim

4.3. Sosyal Farkındalık

4.4. İlişki Yönetimi

5. Duygusal Dayanıklılık

5.1. Meydan Okuma

5.2. Kendini Adama

5.3. Kontrol

6. Ekip Geliştirme

6.1. İlişki Yönetimi

6.2. Güvenilirlik

6.3. Başkalarını ve Kendini Geliştirme

6.4. Duygusal Farkındalık

6.5. Analiz / Problem Çözme

6.6. İnsiyatif

7. Psikolojik Güvenlik

7.1. İş Talepleri

7.2. Çalışma Ortamı

7.3. İş Kontrolü

7.4. Destek

8. Öz-Şefkat

8.1. Öz-Sevecenlik

8.2. Öz-Yargılama

8.3. Paylaşımların Bilincinde Olma

8.4. İzolasyon

8.5. Farkındalık

8.6. Aşırı Özdeşleşme

9. Psikolojik İyi Oluş

9.1. Kişisel Farkındalık

9.2. Kişisel Gelişim

9.3. Yaşam Amacı

9.4. Sosyal Farkındalık

9.5. Otonomi / Özerklik

9.6. İlişki Yönetimi