Чергування у-в, і-й

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Чергування у-в, і-й by Mind Map: Чергування у-в, і-й

1. Чергування У-В

1.1. Прийменник і префікс У вживаємо

1.1.1. На початку речення перед приголосним: У роботі ох, а їсть за трьох. У війшов до класу.

1.1.2. Перед наступним в, ф, а також сполученнями льв, св, тв, хв незалежно від закінчення попереднього слова: Не спитавши броду, не сунься у воду. Велике значення у формуванні характеру має самовиховання.

1.1.3. Після паузи, що на письмі позначаємо, крапкою, двокрапкою, тире, крапками, перед приголосними: Стоїть на виноколі мати - у неї вчись.

1.2. В уживаємо

1.2.1. Між голосними:Завдяки розповідям професора все поставало перед нами в іншому світі

1.2.2. На початку речення перед голосним: В

1.2.3. Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, св, хв і под.): Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє.

2. Чергування І-Й

2.1. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

2.1.1. Після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком: Нема вже тієї хатини. І я в сивині, як у сні (Павличко); Вірю в пам’ять і серце людське

2.1.2. На початку речення: І долом геть собі село Понад водою простяглось (Шевченко); І приковують [гори] до себе очі, і ваблять у свою далечінь імлисту

2.2. Й уживається, щоб уникнути збігу голосних:

2.2.1. Між голосними: У садку співали Ольга й Андрій; Оце й уся врода (Панас Мирний); Квітли вишні й одцвітали

2.2.2. Після голосного перед приголосним: Навчає баєчка великого й малого (Глібов); На траві й квітках росинки, шелестіння й гомін гілки, щебетання й пісня пташки

2.3. Чергування і — й не буває: а) При зіставленні понять: Дні і ночі; Батьки і діти; Війна і мир. б) Перед словом, що починається на й, е, ї, ю, я: Ольга і Йосип — друзі; І раптом людська тінь майнула. Куди, для чого, хто і як? (Рильський). Після паузи: Щось такеє бачить око, І серце жде чогось (Шевченко).

2.4. Між приголосними: Не думав, не гадав, як у біду попав. Наш учитель.