ผลกระทบของการไช้การจัดการจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการไช้การจัดการจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการไช้การจัดการจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. เพิ่มรายได้ไห้กับรถขายประชาชนเนื่องจากสามารถขนส่งสิค้าที่ผลิตพื้นที่ห่างไกลมายังผู้บริโภคสามารถพัฒนาการขนส่งเนื่องจากการวางเเผนจัดการเสีหายของผลิตภันที่เกิดการขนส่งจำนวนลดลง

2. สังคม

2.1. ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้สะดวกเเละรวดเร็วเเละเข้าถึงลูกคเาได้ง่าย

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. เกิดของเสียจากกระบวนน้อยมีความต้องการใช้พลังงงานเเละทรพยากรธรรมชาติมากขึ้นทำไหเเกิดมลพิษทางอากาศ