Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dyslexie by Mind Map: Dyslexie

1. Leesproblemen

1.1. Spellings-, grammaticale fouten

1.2. Spiegelen letters

1.3. Langzaam of radend lezen

2. Optometrie

2.1. Moeite met lezen?

2.2. Fixatie disparatie?

2.3. Binoculair zien?

2.4. Visuele perceptie?

2.5. Oog-gerelateerd?

3. Logopedie

3.1. Algehele achterstand?

3.2. Achterstand op taalontwikkeling?

3.3. Woordenschat: taalverwerving?

3.4. Mondelinge taalontwikkeling:

3.4.1. Taalinhoud:

3.4.1.1. Woordbegrippen, woordproductie en verbanden leggen.

3.4.2. Taalvorm:

3.4.2.1. Fonologie: klanken verwoorden, klankstructuren, verbuigen en vervoegen van woorden (morfologie).

3.4.3. Taalgebruik:

3.4.3.1. Pragmatiek, invloed van cultuur wordt hoorbaar, taalgebruik kan verschillen in bepaalde situaties.

3.4.4. Ontwikkelingsfasen:

3.4.4.1. Voortalige periode 0-1 jaar:

3.4.4.1.1. brabbelen, huilen.

3.4.4.2. Vroegtalige periode 1-2,5 jaar:

3.4.4.2.1. Éém-woordzin of twee-woordzin, van per-symbolisch naar symbolisch.

3.4.4.3. Differentiatie fase 2,5-5 jaar:

3.4.4.3.1. Talige ontwikkeling, vloeiend spreken.

3.4.4.4. Vooltooiingsfase 5-10 jaar:

3.4.4.4.1. Taalvorm, taalinhoud, taalgebruik.

4. Spellingsproblemen

4.1. Spiegelen letters

4.2. Zinsopbouw

4.3. Spellingsfouten

4.4. Grammaticale fouten

5. Neurologisch

5.1. Genetische aanleg?

5.2. Centrum van Wernicke: stoornis?

5.3. Pariëto-temporale gebied: geclusterde klanken.

5.4. Occitito-temporale gebied: letterherkenning en worden (gaat minder snel bij dyslexie)

6. Didactisch

6.1. Vergrote versie

6.2. Tijdverlenging + verklaring

6.3. Voorgelezen tekst: app Alinea

6.4. Radend lezen > flitsen

7. Onderwijs

7.1. Letterkennis

7.2. Fonologisch bewustzijn

7.3. Auditieve synthese: hakken + plakken

8. Aanvullende problematiek

8.1. Gedrags- en houdingsproblemen

8.2. Onderliggende diagnoses: ADHD, ADD, Asperger, etc.

8.3. Diagnose wordt gedaan door GGD-arts/psychiater/orthopedagoog

8.4. Omgeving: storende factoren? Concentratieproblemen?

9. Signalen/Risicofactoren:

9.1. Meertaligheid:

9.1.1. Moedertaal heeft andere klanken wat het moeilijk maakt voor het kind om andere klanken aangeleerd te krijgen bij dezelfde letters.

9.1.2. Uitsluiten van TOS of dyslexie is van belang.

9.2. Geletterdheid: tussendoelen, beginnende geletterdheid en gevorderde geletterdheid.

9.2.1. Voorspellen, fonemisch bewustzijn, letterkennis, snelbenoemen.

9.2.2. Referentieniveaus.

9.3. Leesmotivatie en hoeveelheid tekst, decoderen en vloeiendheid, ervarings- en taalbasis, actief denken en tekstkwaliteit.

9.4. Vroegtijdige signalering:

9.4.1. Hoe eerder een leesprobleem ontdekt wordt, hoe eerder het kind handvatten aangeboden kan krijgen om het lezen verder te kunnen ontwikkelen.

10. Voorlezen:

10.1. Voordelen:

10.1.1. Vergroten woordenschat

10.1.2. Vergroten leesmotivatie

10.1.3. Voorsprong op taalontwikkeling

10.1.4. Fantasie ontwikkeling

10.1.5. Concentratievermogen vergroten

10.1.6. Fonologisch bewustzijn

10.1.7. Letters leren herkennen

10.1.8. Leeshouding (vasthouden boek)

10.1.9. Relatie tussen gesproken en geschreven woorden

10.1.10. Sociale-emotionele ontwikkeling

10.2. Leesomgeving:

10.2.1. Basis- en voorgezet onderwijs

10.2.2. Ouders

11. Fonologisch coherentiemodel:

11.1. Orthografische knoop:

11.1.1. Letterherkenning

11.2. Fonologische knoop:

11.2.1. Klankverwerking

11.3. Semantische knoop:

11.3.1. Woordbetekenis

12. Handelingsgericht werken:

12.1. Fasen van model HGW:

12.1.1. Fase 1: Doelgericht

12.1.2. Fase 2: Wisselwerking en afstemming

12.1.3. Fase 3: Onderwijsbehoefte staan centraal

12.1.4. Fase 4: Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er ook toe

12.1.5. Fase 5: Positieve aspecten van leerlingen, leraren en ouders zijn van groot belang

12.1.6. Fase 6: De betrokkenen werken constructief samen.

12.1.7. Fase 7: De werkwijze is systematisch en transparant

12.2. Wanneer van toepassing?:

12.2.1. Oudergesprekken

12.2.2. Leerling-/kindgesprekken

12.2.3. Driehoeksgesprek

12.3. Doel:

12.3.1. Kwaliteit verbeteren van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen.

12.4. Uitgangspunt:

12.4.1. Theoretisch kader

13. Oplossingsgericht werken:

13.1. Fasen van model:

13.1.1. Fase 1: Contact leggen

13.1.2. Fase 2: Contact verhelderen

13.1.3. Fase 3: doelen stellen

13.1.4. Fase 4: Sterke punten markeren en bespreken

13.1.5. Fase 5: Complimenten geven

13.1.6. Fase 6: Differentiatie aanbrengen

13.1.7. Fase 7: Op toekomst oriënteren

14. Verklaringen dyslexie:

14.1. Model van het Intergenerationeel meervoudig tekort

14.2. Diagnoses:

14.2.1. Onderkennende diagnose

14.2.2. Verklarende diagnose

14.2.3. Indicerende diagnose

14.3. Comorbiditeit