L'aula digital

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'aula digital by Mind Map: L'aula digital

1. Per tal de convertir l'aula tradicional a una aula digitalitzada podem utilitzar

1.1. Els EVEA (Google Classroom, Moodle...)

1.2. Recursos digitals de la xarxa (vídeos, aplicacions...)

1.3. Els EPA també anomenats Portfolios (per tal d'organitzar i gestionar el propi aprenentatge...)

2. Recursos del departament

2.1. EDU 3

2.2. EDU 365

2.3. Toolbox

2.4. Projectes en Xarxa

2.5. Zona Clic

3. Altres recursos digitals

3.1. Spreaker, Pixton, Sumopaint, Powtoon, Symbaloo, Padlet, Wevideo,

4. El DUA

4.1. Per tal d'ajustar-nos als diversos interessos i característiques de l'alumnat, hem de:

4.1.1. Presentar els continguts de diverses formes (vídeos, llibres de text,

4.1.2. Oferir els recursos, fer el modelatge adequat per a què els alumnes puguin avançar al llarg del procés d'E - A.

4.1.3. Promoure l'autonomia, la confiança, el valor de l'esforç i també la capacitat per prendre decisions.

5. La introducció de les noves tecnologies a l'aula ha de venir acompanyat d'un canvi metodològic.

5.1. Tecnologies + noves metodologies = Millora del procés E-A.

5.2. Per tal de garantir la inclusió de tot l'alumnat podem fer les següents activitats

5.2.1. StopMotion

5.2.1.1. Stopmotion studio

5.2.1.2. PIC PAC motion

5.2.2. Croma

5.2.2.1. Croma Key

5.2.3. Videoconferències a l'aula

5.2.3.1. Una finestra al món!

5.2.4. Edició de vídeo digital

5.2.4.1. Openshot, Adobe premiere pro...

5.2.4.2. Android

5.2.4.2.1. VidTrim, Wevideo

5.2.4.3. IOS

5.2.4.3.1. Imovie, Wevideo

5.2.5. Revista digital

5.2.5.1. Calameo, Issuu

5.2.6. Ràdio escolar

5.2.6.1. Spreaker studio

5.2.6.2. Audacity

6. Activitat digital a l'aula by Pau Puig on Genially