รถยนต์ไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รถยนต์ไฟฟ้า by Mind Map: รถยนต์ไฟฟ้า

1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

1.1. คือรถยนต์ที่ทำงานด้วยเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นหลักในการขับเคลื่่อน

2. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน

2.1. คือรถยนต์ที่ทำงานด้วยเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สามารถชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอกได้

3. รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

3.1. เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก

4. รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

4.1. เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงติดตั้งภายในรถยนต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง