Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СРСР by Mind Map: СРСР

1. Відлига

1.1. Доповідь Хрущова на ХХ з'їзді КПРС

1.1.1. Лютий 1956р. - доповідь Хрущова "Про культ особи і його наслідки"

1.1.1.1. численні факти зловживань владою Сталіним

1.1.1.2. "ленінский заповіт"

1.1.1.3. фальсифікація ряду судових справ

1.1.2. 30 червня 1956р. - постанова ЦК КПРС "Про подолання культу особи і його наслідків"

1.2. Прояви ліберизації

1.2.1. масове визволення і реабілітація незаконно репресованих у 1930-1950-ті роки

1.2.1.1. не було офіційно реабілітовано німців Поволжя, а також департовано з Криму татарів, вірменів, греків, болгарів та інших

1.2.2. У 1957р. у Москві відбувся VI Всесвітній фестиваль молоді і студентів

1.2.2.1. після цього почали свою роботу міжнародні московські кинофестивалі, розвивався іноземний туризм

1.3. Реформи

1.3.1. В промисловості й сільському господарстві

1.3.1.1. створення територіальних органів управління - раднаргоспів

1.3.1.2. МТС перетворювали в РТС, а сільгоптехніку продавали колгоспам і радгоспам

1.3.1.3. підвищення закупівельних цін на сільську продукцію

1.3.1.4. колгоспникам видавали тимчасові паспорти

1.3.1.5. започатковано цілинну програму Хрущова

1.3.1.6. наданно пріорітет кукурудзі й гороху

1.3.1.7. початок закупівлі зерна і м'яса за кордоном

1.3.2. В соціальній сфері

1.3.2.1. 7-годинний робочий день

1.3.2.2. будова "хрущовок"

1.3.2.3. право на щорічну відпустку і ренсійне забезпечення

1.3.2.4. обов'язкова 8-річна освіта

1.3.2.5. єдина мережа ПТУ

1.3.3. 4 жовтня 1957р. - запуск першого штучного супутника Землі

1.4. Наслідки реформ

1.4.1. Демонстрації протесту робітників

1.4.1.1. у червні 1962р. по демонстрантах у Новочеркаську було відкрито вогонь

1.4.2. У 1961р. на XXII з'їзді КПРС Хрущов повідомив про програму побудови комунізму в СРСР до 1980р.

1.5. Зміни в зовнішній політиці

1.5.1. Хрощов намагався нормалізувати відносини із Заходом

1.5.1.1. у 1956р. СРСР оголосив про припинення війни з Японією

1.5.1.2. у 1958р. укладено угоди про співробітництво із США

1.5.1.3. у 1961р. СРСР забезпечив зведення Берлінської стіни

1.5.2. В травні 1949р. створенно Організіцію Варшавського договору

1.5.3. З 1957 по 1964р. пройшли переговори з лідерами 30 держав "третього світу", було підписано понад 20 договорів про співробітництво

1.5.4. Погіршилися відносини з Китаєм

1.6. Усунення від влади Хрущова

1.6.1. Гостра продовольча криза у 1963р.

1.6.2. У жовтні 1964р. було звільнено з посади Хрущова

2. Розпад

2.1. Антидержавний путч

2.1.1. Процес розпаду СРСР розпочався з виходу компартій союзних республік зі складу КПРС

2.1.2. 19 серпня 1991 р. розпочався путч

2.1.3. 20 серпня в багатьох містах відбулися демонстрації протесту

2.1.4. Спроба державного перевороту була відвернена

2.2. Розпад СРСР

2.2.1. З 23 серпня по 1 вересня 1991 р. проголосили свою незалежність Естонія, Латвія, Україна та ін.

2.2.2. 8 грудня 1991 р. «Угода про створення Співдружності Незалежних Держав»

2.2.3. 25 грудня 1991 р. Горбачов виступив із заявою про припинення своєї діяльності на посаді Президента СРСР

3. стимулом для розвитку дисидентського руху стали підсумки Загальноєвропейської наради з безпеки і співробітництва в Європі у 1975р.

4. Пепребудова

4.1. У березні 1985р. лідером партії обрали М. Горбачова

4.2. Еконамічні реформи

4.2.1. Перший етап реформ (1985-1986рр.)

4.2.1.1. проголошено курс на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР

4.2.1.2. ухвалене нове законодавство, що дозволяло створювати малі та спільні підприємства, акціонерні товариства, комерційні банк

4.2.2. Другий етап реформ (1987-1989 рр.)

4.2.2.1. орієнтація на перехід від адміністративних методів до економічних за збереження централізованого управління

4.2.2.2. надання підприємствам самостійності, переведення їх на самофінансування

4.2.2.3. сплеск інфляції в країні в 1988 р

4.2.3. Третій етап реформ (1989-1990 рр.)

4.2.3.1. призвів до поглиблення економічної і суспільно-політичної кризи

4.3. Гласність

4.3.1. Курс на «гласність» означав пом'якшення цензури засобів масової інформації

4.3.1.1. з'явились сотні незалежних газет і журналів

4.3.1.2. вийшли друком романи «Доктор Живаго» Б. Пастернака і «Життя і доля» В. Гроссмана

4.3.1.3. журнал "Огонек"

4.3.2. I з'їзд народних депутатів відкрився в травні 1989 р.

4.4. Національні рухи

4.4.1. У грудні 1986 р. молодь Алма-Ати виступила проти призначення першим секретарем ЦК КП Казахстану Г. Колбіна

4.4.2. У 1980рр. активізувалися національні рухи в СРСР

4.4.2.1. «Народний рух України за перебудову»

4.4.2.2. Народний фронт Естонії

4.4.2.3. литовський рух «Саюдіс»

4.4.3. На І з'їзді народних депутатів головою Верховної Ради РРФСР обрали Бориса Єльцина

4.4.4. У 1990р. розпочався масовий вихід комуністів з партії

5. Доба застою

5.1. СРСР у середині 1960-1970рр.

5.1.1. Зміни в країні

5.1.1.1. збільшився бюрократичний апарат

5.1.1.2. відновлювали галузеві міністерства

5.1.1.3. у 1977р. утверджено нову Конституцію СРСР

5.1.2. "Косигінська" реформа 1965р.

5.1.2.1. більше ресурсів виділяли на сільське господарство

5.1.2.2. колгоспи на радгоспи кооперували в агропромоб'єднання

5.1.3. Зовнішня політика

5.1.3.1. у 1960-х роках різко загострилися відносини СРСР із КНР

5.1.3.2. Москва підтримувала арабскі країни

5.1.3.3. підписано угоду про скорочення стратегічних озброєнь

5.1.4. Після усунення Хрущова Першим секретарем ЦК КПРС обрали Леоніда Брежнєва

5.1.5. впроваджено госпрозрахунок

5.2. Наростання кризи

5.2.1. Брежнєвська "доба застою"

5.2.1.1. 1964-1985рр. будували нові міста й заводи, створювали вищі, відкривали нові школи і лікарні

5.2.1.2. у 1982р. Продовольча програма стала фарсом

5.2.1.3. виник дефіцит продуктів у торгівлі

5.2.1.4. гонка озброєнь

5.2.2. Основні передумови системної кризи радянського суспільства

5.2.2.1. Монопольна влада КПРС у радянській політичній системі

5.2.2.2. Величезні ресурси відволікалися на надання допомоги прорадянським режимам у країнах Східної Європи, Азії й Африки

5.2.2.3. Перевага надавалася екстенсивним методам ведення господарства

5.2.2.4. Регламентація економіки відповідно до народногосподарських планів призводила до дефіциту матеріальних і фінансових ресурсів, «авралів» у роботі підприємств, низької якості їхньої продукції

5.2.2.5. Зрівнялівка на виробництві ліквідувала стимули підвищення кваліфікації та продуктивності праці

5.2.2.6. Збільшення грошових доходів населення відставало від виробництва товарів широкого вжитку

5.2.2.7. Загострення екологічних проблем

5.2.2.8. Відхід від лібералізації, фактична реабілітація сталінізму

5.2.2.9. 12 квітня 1961р. - Ю. Гагарін вперше на космічному кораблі "Восток-1" облетів земну кулю

5.3. Дисидентський рух

5.3.1. Основні учасники і напрями дисидентського руху

5.3.1.1. Прихильники «справжнього марксизму-ленінізму»

5.3.1.2. Прихильники християнської ідеології

5.3.1.3. Захисники національно-культурних прав націй

5.3.1.4. Ідеологи ліберального напряму

5.3.2. Дисиденство

5.3.2.1. 5 грудня 1965р. - народження дисидентського руху

5.3.2.2. виникла безцензурна література і преса "самвидав"

5.3.2.3. лідери руху: А. Сахаров, В. Буковський, А. Марченко, З. Гамсахурдіа, П. Григоренко та ін.

5.3.2.4. 25 серпня 1968р. на Червоній площі в Москві відбулася акція протесту проти радянської інтервенції в Чехословаччині