IT som læringsredskab I Idrætsundervisningen. med fokus på motivation og differentiering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT som læringsredskab I Idrætsundervisningen. med fokus på motivation og differentiering by Mind Map: IT som læringsredskab I Idrætsundervisningen. med fokus på motivation og differentiering

1. Viden af 3. orden It og krop

1.1. For

1.1.1. Social interaktion

1.1.2. Teori og praksis

1.1.3. Evaluveringskultur

1.1.4. Diskutere og forhandle

1.2. Imod

1.2.1. Kan være langt fra elevernes virksomhed

2. Disskusion

2.1. Lærer

2.1.1. Instruktion

2.1.1.1. Stiladser

2.1.1.2. Differentiering

2.1.1.2.1. Potentiale og formåen

2.1.1.3. Motivation

2.2. Elev

2.2.1. Virksomhed (Vegotsky)

2.2.1.1. Mål

2.2.1.2. Motiv

2.3. Egne didaktikere

3. Baggrund

3.1. Idræt

3.1.1. Aktivitetsfag/læringsfag

3.1.2. Motivation

3.1.3. Differentiering

3.2. IT

3.2.1. Krav

3.2.1.1. Faghæfte 48

3.2.1.2. Idræt

4. Indragelse af IT

4.1. Ddidaktik 2.0

5. Analysen

5.1. Underbygger

5.1.1. Motivation

5.1.1.1. Filmning

5.1.2. Differentiering

5.1.2.1. Tilgang

5.1.2.2. Kompleksiteter

5.1.3. læring

5.1.3.1. Social interaktion

5.1.3.2. Stilladserne aktiveres første gang

5.1.3.3. Målene stemmer over ens

5.2. Problemstillinger

5.2.1. Adgang til viden

5.2.2. Stilladserne forkastes

6. Integreret del af faget

6.1. Læring som kompetence og kreativitet

6.2. Øget tidsramme

6.3. Indholdsmæssig tilgang

6.4. Rammerne er ikke tilstede i hallerne