Struktura pripovjednog teksta Lik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Struktura pripovjednog teksta Lik by Mind Map: Struktura pripovjednog teksta           Lik

1. KARAKTERIZACIJA LIKA

1.1. OBLIKOVANJE LIKA U KNJIŽEVNOM DIJELU

1.1.1. Suodnos s drugim likovima

1.1.2. Opis

1.1.3. Izravno iznošenje misli i osjećaja

1.1.4. Pripovijedanje

1.1.5. Dijalog

1.2. Fizička

1.3. Etička

1.4. Psihološka

1.5. Socijalna

1.6. Govorna/jezična

1.7. Ostvaruje se prikazivanjem osobe koja ima svoja fizička i psihološka obilježja

1.7.1. Svoj izgled i karakter

2. MOTIVACIJA LIKA

2.1. MOTIVACIJA je pokretač djelovanja lika i njegova doživljaja svijeta

2.2. Postupci likova uvijek su nečim motivirani

2.2.1. Socijalno podrijetlo lika

2.2.2. Karakter

3. Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

3.1. Književni rod: epika Književna vrsta: roman Pripovjedač: tijekom radnje izmjenjuju se objektivan i subjektivan pripovjedač Vrijeme radnje: 19. stoljeće Mjesto radnje: Rusija (Taman; Kavkaz; bojišta u Carskoj Rusiji) Ideja: neodlučnost pojedinca utječe i na živote ljudi kojima je okružen Tema: potreba za samoćom i avanturom neodlučnog i suvišnog muškarca Grigorija Aleksandroviča Pečorina Kompozicija: pet cjelina poredanih nekronološki (Taman i Kneginjica Mary poglavlja su iz  Pečorinova dnevnika)

4. KNJIŽEVNI TEKS

4.1. drame, romani, kronike, kratke priče, pjesme

4.2. Književni tekst je tekstualna konstrukcija prema normama književnosti, Sa svojim vlastitim ciljevima I karakteristikama Kao jezik koji se razrađuje Kako bi izazvao emocije U čitatelju

5. SUDJELOVALI: LUCIJA GAŠPAREC PAOLA GLANJAR LEON KARAPETRIĆ FILIP GOGIĆ

6. VRSTE LIKOVA

6.1. Protagonist

6.1.1. Glavni lik

6.2. Antagonist

6.2.1. Lik suprotstavljen glavnomu liku

6.3. Dinamični likovi

6.3.1. Likovi koji se u priči mijenjaju, razvijaju

6.4. Statični likovi

6.4.1. Likovi koji se u priči ne mijenjaju

6.5. Plošni likovi

6.5.1. Jednoznačni, karakteristični tipovi ljudi

6.6. Stereotipi

6.6.1. Likovima se daju opća obilježja, svima prepoznatljiva

6.7. Slojeviti likovi

6.7.1. Kompleksni, s razvijenim karakterom