Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Backend by Mind Map: Backend

1. quiz

2. Wyniki

2.1. dla pojedynczego ucznia

2.2. dla nauczyciela

3. wysyłanie wyników

4. auth

5. zwracanie wyników

5.1. Dla nauczyciela: specjalny token umożliwiający dostęp do wszystkich rekordów

5.2. Dla ucznia: zwraca prawidłowe odpowiedzi lub tylko informacje uczniu i o tym jakie on miał poprawne odpowiedzi a jakie złe. Musi być zabezpieczone w taki sposób, żęby każdy miał dostęp tylko do swoich wyników

6. Panel Admina do tworzenia quizów (wiele quizów na raz)