APARELL DIGESTIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APARELL DIGESTIU by Mind Map: APARELL DIGESTIU

1. DEFINICIÓ: L'aparell digestiu es el conjunt d'organs, la transformació dels aliments que poden ser absorvits i utilitzats per les cèl·lules de l'organisme

2. FUNCIONS: L'aparell digestiu té com a funció transformar els aliments en substàncies nutritives simples perquè el nostre organisme pugui assimilar-les i transportar-les per tot el cos. Aquesta transformació s'anomena digestió.

3. PARTS:L'aparell digestiu esta format per un tub digestiu i per les glàndules digestives.

3.1. TUB DIGESTIU: és un tub d'uns 10 m de llarg dividit en diverses parts.

3.2. GLÀNDULES DIGESTIVES: són petits òrgans que segreguen sucs digestius. Aquests sucs ajuden a descompondre els aliments en substàncies nutritives simples, per tal que puguin passar a la sang.

4. CONCLUSIÓ: L'aparell digestiu és molt important per la digestió del menjar. Si no mengessim ens moririem.