Idegenerering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Idegenerering by Mind Map: Idegenerering

1. Udvidning af rum

2. Skillevægge

2.1. mure

2.2. Opslagstavler/skillevægge

2.2.1. Whiteboards på skillevæggene, så eleverne kan benytte dem til deres arbejde

3. Møbel

3.1. Isoleret møbel

3.1.1. lydisoleret

3.2. Møbel med vægge

3.3. møbel med hjul

4. Indretning

4.1. Layout

4.1.1. optimere pladsen man har tilrådighed

5. Færre pladser og flere opholdsrum

6. Udendørs opholdsrum/areal

6.1. Områder med halvtag og bænke

7. Bedre mulighed for gruppearbejde i klassen

7.1. færre personer i klassen

7.2. ekstra borde i klassen

7.2.1. skillevægge mellem det og resten af klassen

7.2.1.1. hjul, så man kan flytte rundt på dem

7.3. indretningen i klassen, bordlayout

8. Udvidelse af skolen