Документообіг та ділова комунікація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Документообіг та ділова комунікація by Mind Map: Документообіг та ділова комунікація

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2. ФОРУМ

3. ГЛОСАРІЙ

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

5. ДЖЕРЕЛА

5.1. Друковані

5.2. Інтернетні ресурси

6. контроль знань

6.1. навчальне тестування

6.2. підумкове тестування (самоконтроль)

6.3. підсумкове тестування (контрольне)

6.3.1. 2х25 балів

6.4. кросворди

7. ДОКУМЕНТООБІГ

7.1. 3 практичних занять

7.1.1. 3х11 балів

7.2. 6 завдань для самостійного опрацювання

7.2.1. 6х5 балів

7.3. індивідуальне завдання

7.3.1. 15 балів

7.4. 4 лекцій

7.4.1. 4х1 бал

8. ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ

8.1. 4 лекції

8.1.1. 4х1 бал

8.2. 3 практичних занять

8.2.1. 3х11 балів

8.3. 6 завдань на самостійне опрацювання

8.3.1. 6х5 балів

8.4. індивідуальне завдання

8.4.1. 15 балів