Қазақ, орыс және ағылшын тілінде екпін түрлері , түсуі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қазақ, орыс және ағылшын тілінде екпін түрлері , түсуі by Mind Map: Қазақ, орыс және ағылшын тілінде екпін түрлері , түсуі

1. Кейбір зат есімдер септелгенде сын есімдерде екпінің орны өзгермейді.

1.1. кУхня - кУхонный

1.2. лЕктер лЕкторы

2. Ағылшын тілінде түрлері

2.1. Сөз екпіні

2.1.1. CLImate, KNOWledge

2.2. Ой екпіні

2.2.1. none other than,” “just now”

2.3. Тіркес екпіні

2.3.1. more than twenty four hours

3. Орыс тілінде екпін түсуі

3.1. Сын есімдерден жасалған етістіктерде көбіне -ИТЬ-ке түседі

3.1.1. быстрый - убыстрИть; острый - обострИть;

3.2. Кейбір үстеулерде екпіп префикске ДО, ЗА/түседі

3.2.1. дОверху , дОнизу, дОсуха зАтемно зАсветло

4. Қазақ тілінде екпін түрлері

4.1. Сөз екпіні

4.1.1. Қазақ тілінде сөз екпіні, негізінен, соңғы буынға түседі.

4.1.1.1. Бала далада ойнап жүр.

4.2. Дыбыс екпіні

4.2.1. Сөз ішінде дыбыстың бөлектеніп, көтеріңкі дауыспен немесе созып айтылуы.

4.2.1.1. по-ой-па-ай, та-ма-ша!

4.3. Ой екпіні

4.3.1. Сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы. Ой екпіні тұрақты емес.

4.3.1.1. Бүгін әкем ауылға кетті. Әкем ауылға бүгін кетті. Бүгін ауылға әкем кетті.

5. Орыс тілінде

5.1. Сөз екпіні

5.1.1. мАма , собАка

5.2. Ой екпіні

5.2.1. Мама пошла домой (именно мама, а не то-то другой) Мама пошла домой (именно пошла, а не поехала). Мама пошла домой (именно домой, а не в магазин).

6. Қазақ тілінде екпіннің түсуі

6.1. Екпінге не сөз таптары:

6.2. Зат есім

6.3. Сын есім

6.4. Сан есім

6.5. Есімдік

6.6. Етістік

6.7. Одағай

6.8. Еліктеу

7. Ағылшын тілінде екпін түсуі

7.1. Көбінесе зат есімдерде, сын есімдерде бірінші буынға түседі.

7.1.1. progress, present, record

7.2. Етістіктерде екінші буынға түседі

7.2.1. present, record, decide

7.3. Соңғы буыны -tion, sion, clan жұрнағына аяқталатын сөздерде алдыңғы буынға түседі

7.3.1. colocation, concentration

7.4. сөздің соңы ic қосымшасымен аяқталса, Екнін алдыңғы буынға түседі.

7.4.1. Economic, machanic