การดูข้อมูลระบบป้องกัน 115 kV line to PEA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดูข้อมูลระบบป้องกัน 115 kV line to PEA by Mind Map: การดูข้อมูลระบบป้องกัน 115 kV line to PEA

1. ดูข้อมูลได้ทันที

1.1. ดูแบบ Online ผ่านระบบ RRS

1.1.1. 115 kV ชุมพร-กฟภ.#2

1.1.2. 115 kV ระนอง-กฟภ.#1

1.1.3. 115 kV สุราษฎร์ฯ-กฟภ.#1

1.1.4. 115 kV สุราษฎร์ฯ-กฟภ.#2

1.1.5. 115 kV ตะกั่วป่า-กฟภ.

1.1.6. 115 kV พังงา-กฟภ.#1

1.1.7. 115 kV พังงา-กฟภ.#2

1.1.8. 115 kV ภูเก็ต 2-กฟภ.#1

1.1.9. 115 kV ภูเก็ต 2-กฟภ.#2

1.1.10. 115 kV ภูเก็ต 3-กฟภ.#1

1.1.11. 115 kV ทุ่งสง-กฟภ.

1.1.12. 115 kV ลำภูรา-กฟภ.

1.1.13. 115 kV ขนอม-กฟภ.#1

1.1.14. 115 kV ขนอม-กฟภ.#2

1.1.15. 115 kV ระโนด-กฟภ.

1.1.16. 115 kV ยะลา 2-กฟภ.

1.1.17. 115 kV ปัตตานี-กฟภ.

1.1.18. 115 kV พัทลุง-กฟภ.#1

1.1.19. 115 kV พัทลุง-กฟภ.#2

1.1.20. 115 kV คลองแงะ-กฟภ.

1.2. สอบถามข้อมูลจาก พนง. สฟ. (24 ชม.)

1.2.1. 115 kV ขนอม-กฟภ.#3

1.2.2. 115 kV หาดใหญ่ 2-กฟภ.#1

1.2.3. 115 kV หาดใหญ่ 2-กฟภ.#2

2. ไม่สามารถดูข้อมูลได้ทันที

2.1. ติดตั้งโปรแกรม ( กพ. 2564)

2.1.1. 115 kV ยะลา 1-กฟภ.

2.2. ปรับปรุงเข้าระบบ RRS (มีค. 2564)

2.2.1. 115 kV นครศรีฯ-กฟภ.#2

2.3. เปลี่ยนรีเลย์ (2564)

2.3.1. 115 kV บ้านดอน-กฟภ.

2.4. ติดตั้งรีเลย์เพิ่ม (2564)

2.4.1. 115 kV บางลาง-กฟภ.

2.5. เปลี่ยนรีเลย์ (2565)

2.5.1. 115 kV ชุมพร-กฟภ.#1

2.5.1.1. ระยะสั้นติดตั้งกล้อง

2.5.2. 115 kV กระบี่-กฟภ.#1

2.5.3. 115 kV กระบี่-กฟภ.#2

2.5.4. 115 kV นครศรีฯ-กฟภ.#1

2.5.5. 115 สงขลา-กฟภ.

2.5.6. 115 kV สตูล-กฟภ.

2.6. เปลี่ยนรีเลย์ (2566)

2.6.1. 115 kV บางลาง-กฟภ.

2.6.1.1. ปรับปรุง สฟ.