компютерні мережі перевірка знань

Карта для перевірки знань на тему Компютерні мережі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
компютерні мережі перевірка знань by Mind Map: компютерні мережі перевірка знань

1. Компютерна мережа - це сукупність?

2. Поняття про мережеву взаємодію

2.1. Клієнт це?

2.2. Сервер це?

2.3. Мережна взаємодія полягає в обміні чим?

3. Типи компютерниї мереж

3.1. Локальні це?

3.2. Регіональні це?

3.3. Глобальні це?

4. Яке призначення компютерної мережі?

5. Доступ до компютерної мережі.

5.1. 1.Який?

5.2. 2. Який?

5.3. 3. Який?

6. Основні топології компюторних мереж

6.1. 1...?

6.2. 2...?

6.3. 3...?