Med. účinky - zamýšlené i nezamýšlené důsledky činnosti masových

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Med. účinky - zamýšlené i nezamýšlené důsledky činnosti masových by Mind Map: Med. účinky - zamýšlené i nezamýšlené důsledky činnosti masových

1. New node

2. moc médií – schopnost určitým způsobem účinně působit, zejm. plánovitě

3. med. účinnost – výkonnost médií při dosahování daného záměru, implikuje jistý plánovaný cíl komunikace

4. kognitivní (poznávání a tvorba názorů)

5. dopad na jednání

5.1. způsobit záměrnou změnu (konverzi);

5.2. způsobit nezáměrnou změnu;

5.3. způsobit méně významnou změnu;

5.4. usnadnit změnu (záměrnou či nezáměrnou);

5.5. posílit existující stav (žádná změna);

5.6. zabránit změně.

5.7. událost se mění kvůli samotnému faktu, že se stala objektem médií

5.7.1. reciproční

5.8. změna opačného směru, než bylo zamýšleno

5.8.1. bumerang

5.9. vztahuje se k víře, že my sami nemůžeme být ovlivněni, ale ostatní mohou

5.9.1. účinek na 3. stranu

6. afektivní (postoje a pocity)

7. Fáze

7.1. Všemocná média (přelom st. - 30.l.)

7.1.1. teorie „injekční jehly“ či „zázračné střely“,

7.1.2. utváří, mění, ovlivňuje

7.2. Omezené účinky (30.-60.l.)

7.2.1. empirický výzkum

7.2.2. média = zprostředkovatel (Klapper)

7.2.3. m. fungují v rámci exist. struk. soc. vztahů a konkrétního společenského a kulturních kontextu

7.2.4. podnět-odezva

7.2.5. info - postoj - chování (nemusí souviset)

7.2.6. sleeper´s effect

7.3. Návrat k teorii mocných médií (60.-kon. 70.l)

7.3.1. dlouhodobá změna

7.3.2. jak m. zpracovávají obsah

7.3.3. framing

7.3.4. publikum >> vl. pohled ve spolupr. s medii

7.3.5. J-Křivka šíření mediálního obsahu

7.3.6. Agenda-setting

7.3.6.1. nastolování

7.3.6.2. účinky

7.3.7. Knowledge gaps

7.3.8. Band wagon effect

7.3.9. Spirála mlčení

7.3.10. Kultivační teorie

7.4. "Dohodnutý" vliv médií (od konce 70.l)

7.4.1. konstruování významů

7.4.2. důležité info = z médií