Imbuhan Awalan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Imbuhan Awalan by Mind Map: Imbuhan Awalan

1. Awalan Kata Nama

1.1. pe- (pelari, penyapu)

1.2. pem- (pembuat)

1.3. pen- (pendatang, penjual)

1.4. peng- (pengukur)

1.5. penge- (pengebom)

1.6. pel- (pelajar)

1.7. per- (perasap)

1.8. pe- (petani)

1.9. ke- (ketua)

1.10. juru- (juruterbang)

1.11. maha- (mahasiswa, mahaguru)

1.12. tata- (tatabahasa, tatabuku)

1.13. pra- (prasejarah, prasangka)

1.14. sub- (subekelas, subsistem)

1.15. supra- (suprakelas, subsistem)

1.16. dwi- (dwibahasa)

1.17. eka- (ekabahasa)

2. Awalan Kata Kerja

2.1. me- (melawan)

2.2. meng- (menggali, megikut)

2.3. mem- (membawa)

2.4. men- (mendaki,mentadbir)

2.5. menge- (mengecat, mengekod)

2.6. be- (beraja, berupa)

2.7. ber- (berjalan, berganti)

2.8. bel- (belajar)

2.9. ter- (terjebak, terbentuk)

2.10. di- (diatur, disusun)

2.11. diper- (dipercepat, diperoleh)

2.12. memper- (memperisteri, memperluas)

3. Awalan Kata Adjektif

3.1. te- (terendah, teringan)

3.2. ter- (terbesar, terputih)

3.3. se- (secantik, sebaya)