«Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: мұғалімдер қалай оқу керектігін үйретеді»

Бекетова

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: мұғалімдер қалай оқу керектігін үйретеді» by Mind Map: «Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: мұғалімдер қалай оқу керектігін үйретеді»

1. 1. Қалай оқу керектігін үйрену

1.1. «Оқуды үйретудің» қозғаушы күші «метатану»

2. 2. Сыныпта «оқуға үйрететін» білім ортасын құру

2.1. мұғалімнің балалардың қалай оқитынын түсінуі; нені оқыту керектігін түсінуі; оқу үдерісін қалай құрылымдау туралы ұғым қалыптасуы; оқу нәтижелілігін бағалау мүмкіндігін игеруі

3. 3. Метатану және қалай оқу керектігін үйрету

3.1. индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау,

4. 4. Оқу мазмұны мен тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлауды ескеру

4.1. «тактикалық оқу

5. 5. Балалардың қалай білім алатынын ескеру

5.1. білім игеруді бастау нүктесі