Mayoz Bölünme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mayoz Bölünme by Mind Map: Mayoz Bölünme

1. Eşey ana hücrelerinde hücre döngüsü

2. Mayoz

3. interfaz

4. Mayoz 1

5. Mayoz 2

6. çekirdek bölünmesi

7. Sitoplazma bölünmesi

8. Profaz 2 Metafaz 2 Anafaz 2 Telofaz 2

9. Çekirdek bölünmesi

10. Sitoplazma bölünmesi

11. Profaz