קורס שוק ההון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
קורס שוק ההון by Mind Map: קורס שוק ההון

1. בניית תיק ההשקעות

1.1. בנייה באמצעות מוצרי שוק ההון - אג"ח ומניות במינון המתאים לרמת הסיכון שנקבעה

1.1.1. איך בוחרים - ניתוח חברות: מכפילים, הערכות שווי, אנליסטים, ניתוח טכני

1.1.1.1. ניתוח טכני

1.1.1.1.1. מהו ניתוח טכני

1.1.1.1.2. גרפים - שיפועים

1.1.1.1.3. שימוש בניתוחים קיימים ברשת

2. כלים ליצירה וניהול התיק - בניית אסטרטגיית השקעות (לפי שלוש שאלות - אופי, מטרה, טווח)

2.1. מרכיבי סיכון - ניהול סיכונים (סיכונים מול סיכויים)

2.1.1. אוהבי סיכונים

2.1.2. שונא סיכונים

2.1.3. פיזור - האיזון

2.2. התאמה למשקיע - ניהול עצמאי

2.2.1. הצורך של הכסף - המטרה

2.2.2. טווח ההשקעה

3. איך מתחילים להשקיע?

3.1. איך מתחילים?

3.1.1. חמש דרכים להשקיע כספים (מוצרי השקעה)

3.1.1.1. מסחר עצמאי

3.1.1.2. תיק מיועץ בבנק

3.1.1.3. פוליסת חיסכון

3.1.1.4. תיק מנוהל

3.1.1.5. פנסיוני

3.2. מסחר עצמאי - העמקה

3.2.1. חשבון השקעות עצמאי בבנק

3.2.2. חשבון בחברות שהן חברי בורסה

4. הכרת שוק ההון

4.1. צעדים ראשונים בשוק ההון

4.1.1. מהו שוק ההון

4.1.2. מה התועלת של שוק ההון?

4.2. מבנה השוק

4.3. שחקנים מרכזיים

4.3.1. המדינה וחברות ציבוריות

4.3.2. בנקים

4.3.3. משקיעים

4.3.4. מדד

4.4. מושגי יסוד בכלכלה

4.4.1. ריבית

4.4.1.1. ריבית בנק ישראל

4.4.1.2. ריבית פריים

4.4.1.3. ריבית דריביט

4.4.2. תשואה

4.4.3. דיבידנד

4.4.4. אינפלציה

4.5. ממה נזהרים?

4.5.1. אין כסף חינם

4.5.2. פה זה לא קזינו

4.5.3. ההבדל בין סוחר למשקיע

5. כלים ומדדים (מוצרי) בשוק ההון

5.1. מוצרי שוק ההון

5.1.1. השקעות סולידיות - אג"ח

5.1.2. מניות

5.1.3. קרנות נאמנות/קרנות מחקות מדד

5.1.4. אופציות

5.1.5. סחורות

5.1.6. מט"ח

5.2. מדדים

5.2.1. מדדי אגרות חוב

5.2.1.1. תל בונד 20

5.2.1.2. תל בונד שקלי (ריביות נומינליות)

5.2.1.3. תל בונד צמודות (ריביות צמודות)

5.2.2. מדדי מניות

5.2.2.1. מדד ת"א 125

5.2.2.2. מדד ת"א 35

5.2.2.3. S&P 500

5.2.2.4. נסדאק

5.2.2.5. מדדים סקטוריליים (קימים בארץ ובעולם) - יש עשרות של מדדים

5.2.2.5.1. ת"א בנקים

5.2.2.5.2. מדד נדל"ן

6. ביצוע פעולות מרכזיות בתיק ועלויות

6.1. ביצוע פעולות מרכזיות

6.1.1. קניה ומכירה לפי סוג המוצר

6.1.1.1. מחזורי מסחר

6.1.2. Stop Loss

6.1.3. Take Profit

6.2. עמלות

6.2.1. עמלת רכישה

6.2.2. עמלת מכירה

6.2.3. עמלת אחזקה - דמי ניהול

6.2.4. מס רווח הון

6.2.4.1. 15% נומינלי

6.2.4.2. 25% ריאלי

7. סיכונים ותשואה

7.1. מהו סיכון בשוק ההון?

7.2. ההבדל בין ירידת ערך להפסד

7.3. סיכונים מול סיכויים

7.4. פסיכולוגיה והתמודדות רגשית

7.4.1. תאוות בצע - הרצון להרוויח כמה שיותר

7.4.2. פחד להפסיד

7.4.3. "הקלישאות" של השוק

7.4.3.1. עולים בכפיות ויורדים בדליים

7.5. סיפורי הצלחה/אי הצלחה

8. שאלון מקדים לבחינה עצמית - מה אני יודע

8.1. בחירה איך אני רוצה ללמוד את התכנים

8.1.1. תכנים ויזואליים וטקסטואליים

8.1.1.1. משימות פרקטיות באמצעות סימולציה,רפלקציה, חקר ושיתוף

9. המשימה: הגדרת היעדים האישיים שלהם והציפיות מההשקעה בשוק ההון

10. המשימה: חקר ברשת - מדדי אגרות חוב ממשלתיים, מדדי אגרות חוב קונסרניים, מדדי מניות - ישראל והעולם (ארה"ב, SNP, נסדק, סין), מניות ישראל - מדדים סקטוריאליים (ענן, סייבר), שמות של מדדים ומניות, ביצועים על פני תקופות ותשומת לב לתשואה בין מניות ולאגחים

11. המשימה: לבנות את תיק ההשקעות שלהם בהתאם למספר פרמטרים

12. משימת חקר: סיכונים שהפכו לסיפורי הצלחה וסיכונים שהפכו לסיפורי כישלון (חברות שכמעט נעלמו)

13. הסבירו במילים שלכם מה משמעות חמשת הדרכים להשקיע את כספכם

14. שאלון - מי אתם כמשקיעים

15. צ'ט בוט - משא ומתן להורדת עלויות העמלות

16. משימה - זיהוי מצבים

17. סיכום

17.1. שיח עם ההורים/קרובים בנוגע להשקעות

18. קישורים, כלים, עזרים