Асиміляція приголосних, її різновиди

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Асиміляція приголосних, її різновиди by Mind Map: Асиміляція приголосних, її різновиди

1. Мета:

1.1. формувати уявлення студентів про фонетичне явище асиміляції;

1.2. поглибити знання про види асиміляції; вчитися їх визначати;

1.3. розвивати вміння аналізувати та порівнювати фонетичні явища, робити висновки;

1.4. вдосконалювати культуру мовлення;

1.5. виховувати інтерес до вивчення рідної мови

2. Тип заняття

2.1. засвоєння нових знаннь

3. Хід заняття:

3.1. І. Організація навчальної діяльності

3.2. ІІ. Перевірка знань. Актуалізація опорних знань.

3.3. ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань заняття. Мотивація навчальної діяльності.

3.4. IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

3.5. VII. Закріплення знань

3.6. VIII. Підбиття підсумків. Рефлексія.

3.7. IX. Завдання для самостійної роботи

4. Основні поняття з теми:

4.1. Асиміляція:

4.2. регресивна / прогресивна

4.3. за дзвінкістю/глухістю; за м"якістю; за місцем і способом творення.

4.4. повна/часткова

4.5. суміжна/несуміжна

5. Обладнання:

5.1. опорні схеми та таблиці, мультимедійна презентація, картки.