Період роздробленності Київської Русі. Розвиток Київського, Чернігівського та Переяславського кня...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Період роздробленності Київської Русі. Розвиток Київського, Чернігівського та Переяславського князівства за доби роздробленності (12-13 ст.) by Mind Map: Період роздробленності Київської Русі. Розвиток Київського, Чернігівського та Переяславського князівства за доби роздробленності (12-13 ст.)

1. перехід з централізованої до федеративної монархії

1.1. Київське

1.1.1. Ізяслав

1.2. Переяславське

1.2.1. Всеволод

1.2.1.1. Володимир Глібович

1.2.1.1.1. 1187 - перша згадка слова "Україна"

1.3. Галицьке

1.3.1. Ростислав

1.3.1.1. Рюрик, Володарь, Василько

1.4. Волинське

1.4.1. Ігор

1.5. Чернігівське

1.5.1. Святослав + Рюрик

1.5.1.1. походи проти половців (перемога)

1.5.2. Новгород-Сіверське (Олег + Давид)

1.5.2.1. похід Ігоря против половців 1185 р

2. великі розміри території

3. посилення міжкнязівських міжусобиць

4. занепад торгівельного шляху "із варягів у греки"

5. різний етнічний склад населення