Geografska raspodjela klimatskih elemenata

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geografska raspodjela klimatskih elemenata by Mind Map: Geografska raspodjela klimatskih elemenata

1. Atmosfera

1.1. Zemljin zračni omotač

1.2. Slojevi atmosfere

1.2.1. Egzosfera

1.2.2. Termosfera

1.2.3. Mezosfera

1.2.4. Stratosfera

1.2.5. Troposfera

1.3. Troposfera

1.3.1. dio atmosfere u kojemu su najintenzivniji vremenski procesi

2. Geografska širina

2.1. udaljenost nekog mjesta od ekvatora prema sjeveru ili jugu

2.2. kut upada Sunčevih zraka

2.2.1. što je veći kut, više su i temperature

2.3. određuje zagrijanost Zemlje

3. Reljef

3.1. Utječe na klimu nekoga prostora nadmorskom visinom i pružanjem

3.2. Temperatura i tlak zraka padaju porastom nadmorske visine

3.3. Pružanje reljefa

3.3.1. planine imaju

3.3.1.1. prisojnu stranu

3.3.1.1.1. osunčana i ima veće temperature

3.3.1.2. osojnu stranu

3.3.1.2.1. nije osunčana i ima niže temperature zraka

3.3.2. npr. u Hrvatskoj Dinaridi ograničavaju maritimne utjecaje na uži obalni prostor

4. Raspodjela kopna i mora

4.1. važan klimatski čimbenik koji određuje temperaturu zraka i količinu padalina nekog prostora

4.2. Maritimnost

4.2.1. svojstvo mora da se sporije zagrijava i sporije hladi

4.3. Kontinentalnost

4.3.1. svojstvo kopna da se brže zagrijava i brže ohladi

4.4. Prostori bliži moru

4.4.1. više padalina i blaža klima

4.5. Prostori udaljeniji od mora

4.5.1. oštra klima

5. Morske struje

5.1. Tople morske struje

5.1.1. Zagrijavaju okolni prostor te mu daju vlažnost i do određene geografske širine more se ne zaleđuje zahvaljujući njima

5.1.2. Na karti su označene crvenim strelicama

5.2. Hladne morske struje

5.2.1. Suše i rashlađuju okolno more te ga zaleđuju na višim geografskim širinama

5.2.2. Na karti su označene plavim strelicama

5.3. Za klimu Europe najvažnija

5.3.1. Golfska struja

5.3.1.1. zbog nje na sjeveru Europe nije toliko hladno te je pomorski promet pogodniji jer more nije zaleđeno

6. Geografska raspodjela

6.1. Temperature zraka

6.1.1. Izoterme

6.1.1.1. Linije koje spajaju mjesta iste temperature zraka

6.1.2. Termički ekvator

6.1.2.1. Linija koja spaja mjesta s najvišom vrijednosti temperature zraka na Zemlji

6.2. Tlaka zraka

6.2.1. Izobare

6.2.1.1. Linije koje spajaju mjesta istog tlaka zraka

6.2.2. Polja visokoga i niskoga tlaka zraka

6.2.2.1. na oko 30 stupnjeva sjeverne i južne geografske širine

6.3. Padalina

6.3.1. Neravnomjeran raspored padalina

6.3.1.1. Na području uz ekvator je najveći broj padalina

6.3.1.2. Uz obratnice i u unutrašnjosti kontinenata je najmanji broj padalina