Радіоактивність

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Радіоактивність by Mind Map: Радіоактивність

1. Радіонукліди

1.1. Марія Кюрі відкрила нові радіоактивні елементи: Торій, Полоній, Радій

1.2. З часом виявилося, що всім нуклідам, порядковий номер яких більше за 82, властива радіоактивність

1.3. Інші елементи теж мають радіоактивні нукліди (природні або штучні)

2. Історія відкриття

2.1. Радіоактивність відкрив Беккерель

2.2. ДІзнався, що уранова сіль випромінює невидимі промені

2.3. Випромінювання назвали радіоактивним, сдатність речовин до нього - радіоактивністю, нукліди, ядра яких мають таку здатність - радіонуклідами

3. Склад радіоактивного випромінювання

3.1. Альфа-випромінювання

3.1.1. Потік ядер атомів Гелія

3.1.2. Рухаютьтся з великою швидкістю

3.1.3. Мають позитивний заряд, який дорівнює двом елементарним

3.2. Бета-випромінювання

3.2.1. Потік електронів

3.2.2. Рухаються з швидкістю, близькою до швидкості світла

3.2.3. мають негативний заряд, що дорівнює одному елементарному

3.3. Гама-випромінювання

3.3.1. Електромагнітні хвилі високої частоти

3.3.2. Рухаються зі швидкістю світла

3.3.3. Не мають заряду

4. Захист від радіоактивного випромінювання

4.1. Альфа-частинки зупиняє листок паперу товщиною 0.1 мм

4.2. Бета-випромінювання поглинається алюмінієвою фольгою

4.3. Від гамма-променів захищає бетонна стіна товщиною кілька метрів

5. Визначення радіоактивності

5.1. Радіоактивність - це здатність ядер радіонуклідів самовільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок

5.2. При альфа-розпаді кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів - на 2

5.3. При бета-розпаді кількість протонів у ядрі збільшується на один

6. Радіоактивні ряди

6.1. Материнське ядро атома радіонукліда може зазнавати ряд перетворень

6.2. Радіоактивний ряд - сукупність усіх ізотопів, що виникають у результаті послідовних розпадів материнського ядра

6.3. Існують 4 радіоактивні ряди, що об'єднують усі відомі в природі радіонукліди, а саме: ряд Торію, ряд Урану - Радію, ряд Урану - Актинію, ряд Нептунію