เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารและสมุนไพรคู่ครัว

Course Outline : โครงการปลูกผักปลอดสารและสมุนไพรใกล้ตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารและสมุนไพรคู่ครัว by Mind Map: เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารและสมุนไพรคู่ครัว

1. ปรัชญาพอเพียง

1.1. การพึ่งพาตนเอง

1.1.1. สร้างอาหารเอง

1.1.1.1. การทำปุ๋ยอินทรีย์ฉบับครัวเรือน

1.1.1.1.1. ปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้

1.1.1.2. ปลูกผักที่ชอบทาน

1.1.1.2.1. ปลูกที่กินเหลือขาย

1.1.1.2.2. ปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์

1.1.1.3. เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค

1.1.1.3.1. เลี้ยงไก่ไข่

1.1.1.3.2. เลี้ยงปลา

1.1.2. สร้างพลังงานเอง

1.1.2.1. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

1.1.3. สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเอง โดยการขุดบ่อ หรือ ทำถังเก็บน้ำ

1.1.4. สร้างที่อยู่เอง

1.1.4.1. โคกหนองนาโมเดล

1.2. การแบ่งปันในชุมชน

1.2.1. แบ่งปันแนวคิดและวิธีการพึ่งพาตนเอง

1.2.2. แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องใช้เงิน

1.2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

2. ปัจจัยการดำรงชีวิตของมนุษย์

2.1. อาหาร

2.2. เครื่องนุ่งห่ม

2.3. ยารักษาโรค

2.4. ที่อยู่อาศัย

2.5. กลุ่มลดอาการปวดท้อง

2.5.1. ท้องอืด-ท้องเฟ้อ, ขับลมในกระเพา

2.5.1.1. ขิง

2.5.2. ปวดท้องโรคกระเพาะ

2.5.2.1. กล้วยน้ำว้าดิบ

2.6. กลุ่มลดอาการวิงเวียน ปวดศรีษะ

2.6.1. ตะไคร้

2.6.2. มะกรูดฝานบางๆ

2.6.3. สะระแหน่

2.6.4. ขิง

3. การระบาดของโควิด

3.1. มาตรการล็อคดาวน์

3.1.1. ออกไปไหนไม่ได้

3.1.2. ร้านค้าปิดเปิดเป็นเวลาบางที่ถูกสั่งปิด

3.1.3. อาหารขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นมาก

3.1.4. สินค้าขึ้นราคาและขาดตลาด

3.1.5. แรงงานตกงาน ผู้คนขาดรายได้ เศรษฐกิจตกต่ำ

4. สมุนไพรใกล้ตัว

4.1. กลุ่มลดพิษไข้

4.1.1. ฟ้าทะลายโจร

4.1.2. ใบบัวบก

4.1.3. รางจืด

4.1.4. บอระเพ็ด

4.2. กลุ่มลดอาการอักเสบ

4.2.1. พริกป่น

4.2.2. ขิง

4.2.3. กานพลู

4.2.4. วาซาบิ

4.2.5. แครอท

4.3. กลุ่มห้ามเลือด

4.3.1. ใบบัวบก

4.3.2. น้ำมะนาว

4.3.3. ใบฝรั่ง

4.3.4. ใบสาบเสือ

4.4. กลุ่มแก้หวัด คัดจมูก

4.4.1. หอมแดง

4.4.2. พริก

4.4.3. กระเทียม

4.4.4. ขิง

4.4.5. ตะไคร้