UTJECAJ KATOLIČKE CRKVE NA POVIJEST HRVATA I HRVATSKIH PROSTORA

VJERONAUK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UTJECAJ KATOLIČKE CRKVE NA POVIJEST HRVATA I HRVATSKIH PROSTORA by Mind Map: UTJECAJ KATOLIČKE CRKVE NA POVIJEST HRVATA I HRVATSKIH PROSTORA

1. CRKVA U KASNOM SREDNJEM VIJEKU

1.1. franjevci

1.1.1. utemeljitelj; Franjo iz Asiza

1.1.1.1. slijedi Krista, odbacuje sve svoje bogatstvo

1.1.1.2. što učenija brača=> za poslanje i napredak

1.1.1.3. mnoge socijalno-humanitarne ustanove u to doba

1.1.1.3.1. ustanove za bolesne, stare, siromašne i ustanove za napuštenu djecu

1.1.2. Roger Bacon- ”doctor mirabilis”=> intelektualac;matematika, optika, barut( mikroskop,teleskop, parobrod)

1.1.3. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmolve.hr%2Fimages%2FIMG_4864.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmolve.hr%2Findex.php%2Fvijesti-iz-opcine%2F419-franjevci-konventualci-u-molvama-proslavili-dan-provincije-2&tbnid=jH_irlXg3K3mnM&vet=12ahUKEwjJ4r722tzuAhWFgKQKHfj2DN4QMygCegUIARCpAQ..i&docid=R74kbS56TP8AVM&w=1024&h=683&q=franjevci&hl=hr&client=safari&ved=2ahUKEwjJ4r722tzuAhWFgKQKHfj2DN4QMygCegUIARCpAQ

1.2. dominikanci

1.2.1. utemeljitelj; Sv. Dominik

1.2.1.1. naobrazba; najbolji lijek protiv krivovjerja

1.2.1.1.1. širenje naobrazbe i vještina među pukom te sveopćoj modernizaciji društva

1.2.1.2. poznavanje Aristotelske filozofije

1.2.1.3. Sv. Albert Veliki: utemeljitelj moderne znanosti

1.2.1.4. prvi dominikanski samostan u HR; Dubrovnik -> 1225.g

1.2.1.5. zadarska skola postaje uzdignuta na razinu svečanog studija=> kasnije prvo hrvatsko i najstarije sveučilište

1.2.2. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdominikanci.hr%2Fimages%2Fstories%2F2011-08-20-prvi-zavjeti-dub%2F2011-08-20-19-prvi-zavjeti-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdominikanci.hr%2Findex.php%2F9-vijesti%2Fvijesti1%2F882-prvi-zavjeti-osmorice-dominikanaca&tbnid=-WwzulbFZTj4KM&vet=12ahUKEwiz2aOM29zuAhUErKQKHXnJBt4QMygDegUIARCsAQ..i&docid=lYq38F8bOzlHWM&w=680&h=454&q=dominikanci&hl=hr&client=safari&ved=2ahUKEwiz2aOM29zuAhUErKQKHXnJBt4QMygDegUIARCsAQ

1.3. krajem 9. i početkom 10.st =>prestanak napada na Europu

1.3.1. rast stanovništva,povećana proizvodnja hrane, dobra vremena, također unaprjeđivanje tehnologije

1.3.2. doba Crkve, prenosila je sva znanstvena znanja Antike, jedinstvena kultura,...

1.3.2.1. srednji vijek-most ANTIČKA i MODERNA znanost

1.3.3. redovničke zajednice- za sve slojeve društva

1.3.4. osnivanje ustanova za učenje

2. KRŠĆANSTVO NA HRVATSKIM PROSTORIMA

2.1. seoba naroda

2.1.1. germanska plemena potpuno zavladala ZR carstvom

2.1.2. obnovljeno ZR carstvo i ujedinio Germane i Latine - krunidbom Karla Velikog

2.2. hrvati

2.2.1. 7.st- odazvali se pozivu bizantskog cara Heraklija da pomognu protiv Avara

2.2.2. oslobodili Dalmaciju i Ilirik

2.2.3. pomješali se sa starosjediocima

2.3. pokrštavanje hrvata

2.3.1. 6.-9.st. => Akvileja, Bizant, Franci

2.3.2. Ćiril i Metod=> najdublji utjecaj na slavensko bogoslužje

2.3.2.1. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flaudato.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Femisija_cover_1140x620%2Fpublic%2F07ea33f4-dca7-40f5-94fe-113614f1db6b.jpg%3Fitok%3Dw4cHqtpL&imgrefurl=https%3A%2F%2Flaudato.hr%2FDuhovnost%2FZelite-li-znati-vise%2FSveti-Ciril-i-Metod.aspx&tbnid=xHhZDGl8Nh_DFM&vet=12ahUKEwiNro6o29zuAhWauKQKHWhLDDUQMygEegUIARCXAQ..i&docid=aobCLOga3bScBM&w=1140&h=620&q=ćiril%20i%20metod&hl=hr&client=safari&ved=2ahUKEwiNro6o29zuAhWauKQKHWhLDDUQMygEegUIARCXAQ

2.3.3. razvoj i stvaranje glagoljstog pisma i hrvatskog jezika

2.3.4. slavljenje Boga- u bogoslužju u Katoličkoj crkvi na narodnom jeziku

2.3.5. prve veze sa Svetom Stolicom- za vrijeme pape Ivana IV. Dalmatinca (641.g)

2.3.6. razvitak kršćanstva-za vrijeme vladavine kneza Trpimira i Branimira, Tomislava i Dmitra Zvonimira

3. KRŠĆANSTVO U ANTICI

3.1. širenje kršćanstva

3.1.1. politeističke religije gube ugled

3.1.2. monoteizam na vrhu

3.1.3. želja za spasenjem

3.1.3.1. odgovori na sva temeljna pitanja

3.1.4. svjedočenja i propovjedanja

3.2. progoni kršćana

3.2.1. veleizdaja i optužbe za kanibalizam

3.2.1.1. najveći progonitelji; Neron, Decije i Dioklecijan

3.2.2. prestaju za vrjeme cara Konstantina I.

3.2.3. Milanskim ediktom 313.g - kršćani imaju jednaka prava kao i ostali

3.2.3.1. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Farheohercegovina.files.wordpress.com%2F2013%2F09%2Fmilanski-edikt-313-2013-srbija.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farheohercegovina.com%2F2013%2F09%2F14%2Fmilanski-edikt-313-2013%2F&tbnid=m0yStQc9wozNSM&vet=12ahUKEwiV8uDi19zuAhUE76QKHU_LBUQQMygDegUIARCbAQ..i&docid=e0LKxisvyNpTcM&w=494&h=494&q=milanski%20edikt&client=safari&ved=2ahUKEwiV8uDi19zuAhUE76QKHU_LBUQQMygDegUIARCbAQ

3.2.4. 392.g donosi se zakon koji je branio poganske religije

3.3. slabljenje kršćanstva

3.3.1. izgubljena moralna snaga, ali dobiveno bogatstvo

3.3.2. prodor barbara dovodi do slabljenja kršćanstva-propast Rimskog carstva

3.4. otac nove euope

3.4.1. Sv. Benedikt

3.4.1.1. ora et labora ( ”moli i radi”

3.4.1.1.1. ulazak germanskih naroda u Crkvu- donosi promjene, tvrde da je Crkva dio države

3.4.1.1.2. osnovao samostan u kojem se živjelo po tom pravilu

3.4.1.2. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fduhos.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fsveti-benedikt.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fduhos.com%2Fstudentska-rijec%2F2017%2Fregula-sv-benedikta-ora-et-labora-moli-i-radi%2F&tbnid=XpaCWj_sQ5WhtM&vet=12ahUKEwjIleK12NzuAhVM16QKHf-rC0MQMygOegUIARDBAQ..i&docid=TY6cyZxpfpYyuM&w=245&h=340&q=sv%20benedikt&client=safari&ved=2ahUKEwjIleK12NzuAhVM16QKHf-rC0MQMygOegUIARDBAQ

4. CRKVA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

4.1. inkvizicija

4.1.1. od 10.st novi nauk-> postojanje boga dobr a i zla

4.1.2. inkvizicija 13.st=> borba protiv hereze, alkemije, vještica i čarobnjaštva

4.1.3. vladari je podredili svojim političkim ciljevima, progon židova i muslimana

4.1.4. sv. Tome Akvinski- borio se protiv inkvizicije

4.1.4.1. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fd1%2FCarlo_Crivelli_007.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhr.wikipedia.org%2Fwiki%2FToma_Akvinski&tbnid=9vX8XJxMb7z4WM&vet=12ahUKEwi80Pnk2dzuAhVL2KQKHexfCAYQMygAegUIARCUAQ..i&docid=2_g1aMp1Np0TeM&w=2024&h=3144&q=tome%20akvinski&hl=hr&client=safari&ved=2ahUKEwi80Pnk2dzuAhVL2KQKHexfCAYQMygAegUIARCUAQ

4.2. zamršeni odnosi crkve i države

4.3. križarski ratovi

4.3.1. 622.g Islam

4.3.2. brzo širenje muslimana

4.3.3. uzroci-> ekonomski, želja za oslobođenjem od muslimana

4.3.3.1. 8 kiržarskih ratova

4.3.4. pretvaraju se u pljačku

4.3.5. viteški redovi

4.3.6. pogoršanje odnosa i s istokom i s muslimanima

4.3.7. europsko jedinstvo i suradništvo NA KRAJU

4.3.8. ARAPI DOPRINJELI NAPRETKU ZNANOSTI

4.3.9. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.dnevnik.hr%2Fzib%2Fslike%2Fm%2Fpohod.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblog.dnevnik.hr%2Fzib%2F2014%2F01%2F1631731834%2Fkrizarski-ratovi.html&tbnid=jMlMzIWaFeNRfM&vet=12ahUKEwjjzIzZ2NzuAhVHs6QKHXBSCyQQMygGegUIARCyAQ..i&docid=nQBbmV7JjNsViM&w=320&h=191&q=križarski%20ratovi&client=safari&ved=2ahUKEwjjzIzZ2NzuAhVHs6QKHXBSCyQQMygGegUIARCyAQ

4.4. istočni crkveni raskol

4.4.1. Car Konstantin- osniva Konstantinopolis radi lakšeg upravljanja (Carigrad)

4.4.1.1. između Rima i Carigrada otvoreno suparništvo

4.4.1.2. jako izražajne razlike i neslaganja na vjerkom, kulturnom i političkom polju

4.4.1.3. u 11.st- dolazi do otvorene borbe protiv latinske crkve od strane carigradskog biskupa Mihajla Cerularija

4.4.2. Do Crkvenog raskola dolazi 1054.g

4.4.2.1. istočna-pravoslavna

4.4.2.2. zapadna-rimokatolička

4.4.2.3. https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpovijestokultnog.blogspot.com%2F2011%2F07%2Fcrkveni-raskol-1054.html&psig=AOvVaw2IXWx5XfsE0kfMRgcTWn1X&ust=1612957121260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC-rtXb3O4CFQAAAAAdAAAAABAJ