Види баз даних

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Види баз даних by Mind Map: Види баз даних

1. За розміщенням даних

1.1. Локальна, або централізована. Така база даних підтримується на одному комп'ютері.

1.2. Розподілена. Частини такої бази даних розміщують на різних комп'ютерах мережі.

2. За технологією фізичного зберігання

2.1. БД у вторинній пам'яті (традиційні).

2.2. БД в оперативній пам'яті (in-memory database).

2.3. БД у третинній пам'яті (tertiary database).

3. За моделлю організації даних

3.1. Ієрархічна. Ієрархічна база даних може бути представлена як дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Між об'єктами існують зв'язки типу «предок-нащадок». При цьому можлива ситуація, коли об'єкт не має нащадків або має їх декілька, тоді як у об'єкта-нащадка обов'язково тільки один предок.

3.2. Мережна. Така база даних подібна до ієрархічної, за винятком того, що кожен об'єкт може мати більше одного предка.

3.3. Реляційна. Реляційна база даних зберігає дані у вигляді таблиць. Найвживаніші СКБД використовують реляційну модель даних.

3.4. Об'єктно-орієнтована. У базі даних цього виду дані оформляють у вигляді моделей об'єктів.