Erken Çocukluk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erken Çocukluk by Mind Map: Erken Çocukluk

1. Sosyo-duygusal Gelişim

1.1. Benlik

1.1.1. özfarkındalık

1.1.2. girişimciliğe karşı suçluluk

1.1.2.1. güvene karşı güvensizlik

1.1.2.2. özerkliğe karşı utanç

1.1.3. kendini ve başkalarını anlama

1.1.3.1. psikolojik farkındalık

1.1.3.2. kendini anlama

1.1.3.2.1. fiziksel

1.1.3.2.2. maddi

1.1.3.2.3. gözlemleme

1.1.3.3. diğerlerini anlama

1.1.3.3.1. 4-5 yaş

1.1.3.3.2. benmerkezci

1.2. Duygusal Gelişim

1.2.1. duyguları ifade etme

1.2.1.1. gurur

1.2.1.2. suçluluk

1.2.1.3. ebeveynden etkilenme

1.2.2. duyguları anlama

1.2.2.1. 4-5 yaş

1.2.2.1.1. kafa yorma

1.2.2.2. farklı duygular uyandırma

1.2.3. duyguları düzenleme

1.2.3.1. talep

1.2.3.2. çatışma

1.2.3.3. akran ilişkileri

1.2.3.3.1. etkili

1.2.3.3.2. faydalı

1.2.4. ebeveynler

1.2.4.1. duygu koçluğu yapan

1.2.4.1.1. takip etme

1.2.4.1.2. anlamlandırma

1.2.4.1.3. başa çıkma

1.2.4.1.4. reddetme

1.2.4.1.5. yapılandırma

1.2.4.1.6. övgü

1.2.4.1.7. besleyici

1.2.4.1.8. düzenleyici

1.2.4.2. duyguları reddeden

1.2.4.2.1. reddetme

1.2.4.2.2. görmezden gelme

1.2.4.2.3. besleyici

1.3. Ahlaki Gelişim

1.3.1. ahlaki duygular

1.3.1.1. kaygı

1.3.1.2. suçluluk

1.3.1.3. empati

1.3.2. ahlaki akıl yürütme

1.3.2.1. Piaget

1.3.2.1.1. çocuklar

1.3.3. ahlaki davranış

1.3.3.1. pekiştirme

1.3.3.2. ceza

1.3.3.3. taklit

1.3.3.4. özkontrol

1.3.4. vicdan

1.3.4.1. ahlaki düşünce

1.3.4.2. duygu

1.3.4.3. davranış

1.3.4.4. empati gösterme

1.3.4.5. suçluluk deneyimleme

1.3.4.6. kural ihlalinden rahatsız olma

1.3.5. ebeveynlik

1.3.5.1. ilişkinin kalitesi

1.3.5.2. ebeveyn disiplini

1.3.5.3. proaktif stratejiler

1.3.5.4. yeterlilik oluşturma

1.3.5.5. insiyatif

1.4. Cinsiyet

1.4.1. kimlik

1.4.1.1. erkek & kadın olma

1.4.2. roller

1.4.2.1. düşünmek

1.4.2.2. hareket etmek

1.4.2.3. hissetmek

1.4.2.4. kültür

1.4.3. tipleme

1.4.3.1. geleneksel kadın

1.4.3.2. geleneksel erkek

1.4.4. biyolojik özellikler

1.4.4.1. hormonlar

1.4.5. evrimsel psikoloji

1.4.5.1. uyum

1.4.5.2. psikolojik farklılıklar

1.4.6. Sosyal Etkiler

1.4.6.1. 3 temel kuram

1.4.6.1.1. Sosyal Rol Kuramı

1.4.6.1.2. Psikoanalitik Kuram

1.4.6.1.3. Sosyal-bilişsel Cinsiyet Kuramı

1.4.7. Ebeveyn Etkileri

1.4.7.1. anne

1.4.7.1.1. itaatkar

1.4.7.1.2. sorumlu

1.4.7.1.3. bağımsızlık sınırlı

1.4.7.2. baba

1.4.7.2.1. oğullara ilgi

1.4.8. Akran Etkileri

1.4.8.1. grupların birleşimi

1.4.8.1.1. 4-12 yaş aynı cinsiyet

1.4.8.2. büyüklüğü

1.4.8.2.1. erkekler

1.4.8.2.2. kızlar

1.4.8.3. grup içindeki etkileşim

1.4.8.3.1. erkekler

1.4.8.3.2. kadınlar

1.4.9. Bilişsel Etkiler

1.4.9.1. geliştiği mekanizmalar

1.4.9.1.1. gözlem

1.4.9.1.2. taklit

1.4.9.1.3. ödül

1.4.9.1.4. ceza

1.4.9.2. şemaya

1.4.9.2.1. içsel motive

1.4.9.2.2. cinsiyet tiplemesi

1.5. Aile

1.5.1. farklı ebeveynlik

1.5.1.1. iyi ebeveynlik

1.5.1.1.1. zaman

1.5.1.1.2. çaba

1.5.1.2. anababalık stiili

1.5.1.3. anababa tutumları

1.5.1.3.1. Baumrind

1.5.1.3.2. ceza

1.5.1.4. ortak ebeveynlik

1.5.1.4.1. ebevyn çatışması

1.5.1.4.2. ceza kullanımı

1.5.1.4.3. çocuk yetiştirme desteği

1.5.2. kötü muamele

1.5.2.1. fiziksel istismar

1.5.2.1.1. yumruklama

1.5.2.1.2. dövme

1.5.2.1.3. tekmeleme

1.5.2.1.4. ısırma

1.5.2.1.5. hasar yaratma

1.5.2.2. çocuk ihmali

1.5.2.2.1. fiziksel

1.5.2.2.2. eğitimsel

1.5.2.2.3. duygusal

1.5.2.3. cinsel istismar

1.5.2.3.1. genital organları okşama

1.5.2.3.2. ensest

1.5.2.3.3. tecavüz

1.5.2.3.4. homoseksüellik

1.5.2.3.5. teşhircilik

1.5.2.3.6. pornografik materyal kullanımı

1.5.2.4. duygusal istismar

1.5.2.4.1. sorun yapacak eylemler

1.5.2.5. ne yapmalı

1.5.2.5.1. iyi ebeveynlik

1.5.2.5.2. stresle başa çıkma

1.5.2.5.3. bağı kuvvetlendirme

1.5.2.5.4. psikoterapi

1.5.2.6. sonuçlar

1.5.2.6.1. duygu düzenleme

1.5.2.6.2. bağlama

1.5.2.6.3. akran ilişkileri

1.5.2.6.4. kaygı & depresyon

1.5.3. kardeş ilişkileri & doğum sırası

1.5.3.1. kardeş ilişkileri

1.5.3.1.1. ebeveyn

1.5.3.1.2. içerir

1.5.3.1.3. 3 önemli özellik

1.5.3.2. doğum sırası

1.5.3.2.1. kişilik özellikleri

1.5.3.2.2. tek çocuk

1.5.4. değişen toplumda değişen aile

1.5.4.1. çalışan ebevynler

1.5.4.1.1. cinsiyetçi

1.5.4.1.2. özgürlükçü

1.5.4.2. boşanmış aileler

1.5.4.2.1. akademik sorunlar

1.5.4.2.2. içselleştirilmiş

1.5.4.2.3. dışsallaştırılmış

1.5.4.2.4. sorumluluk

1.5.4.2.5. yeterlilik

1.5.4.2.6. güvenli bağlanma

1.5.4.2.7. boşanma konusunda iletişim

1.5.4.3. gay & lezbiyen aileler

1.5.4.3.1. yapay döllenme

1.5.4.3.2. taşıyıcı anne

1.5.4.3.3. evlat edinme

1.5.4.4. kültürlerarası çalışmalar

1.5.4.5. etnik köken

1.5.4.6. sosyo-ekonomik statü

1.5.4.6.1. düşük

1.5.4.6.2. yüksek

1.5.4.7. Akran ilişkileri

1.5.4.7.1. sosyalleşme

1.5.4.7.2. geri bildirim

1.5.4.7.3. gelişimsel değişiklikler

1.5.4.7.4. arkadaşlar

1.5.4.7.5. ebeveyn

1.5.4.8. oyun

1.5.4.8.1. işlev

1.5.4.8.2. tipleri

1.5.4.9. televizyon

1.5.4.9.1. olumsuz

1.5.4.9.2. olumlu

2. Fiziksel & Bilişsel Gelişim

2.1. Fiziksel Değişimler

2.1.1. Beden Büyümesi & Bedendeki Değişim

2.1.1.1. boy & kilo

2.1.1.1.1. etnik köken

2.1.1.1.2. beslenme

2.1.1.1.3. sosyo-ekonomik düzey

2.1.1.2. beyin & sinir

2.1.1.2.1. beyin

2.1.2. Motor Gelişimi

2.1.2.1. Kaba Motor Becerileri

2.1.2.1.1. 3 yaş

2.1.2.1.2. 4 yaş

2.1.2.1.3. 5yaş

2.1.2.2. İnce Motor Becerileri

2.1.2.2.1. 3 yaş

2.1.2.2.2. 4 yaş

2.1.2.2.3. 5 yaş

2.1.3. Uyku

2.1.3.1. 11-13 saat

2.1.3.2. yatma zamanı

2.1.3.2.1. direnç

2.1.3.3. problemler

2.1.3.3.1. narkolepsi

2.1.3.3.2. insomnia

2.1.3.3.3. kabus görme

2.1.3.3.4. depresyon & kaygı

2.1.3.3.5. 3-8 yaş

2.1.4. Beslenme & Egzersiz

2.1.4.1. bakım sağlayan kişi

2.1.4.1.1. sağlıklı yemek

2.1.4.1.2. duygusal destekli

2.1.4.1.3. zorlayıcı & sınırlayıcı davranışlar

2.1.4.2. egzersiz

2.1.4.2.1. günlük

2.1.4.2.2. anne- baba desteği

2.1.4.2.3. eğitim

2.1.5. Hastalık & Ölüm

2.1.5.1. güvenliği sağlayan özellikler

2.1.5.1.1. bireysel

2.1.5.1.2. aile & ev

2.1.5.1.3. okul & akran

2.1.5.1.4. toplum

2.1.5.2. azaltmak için

2.1.5.2.1. yoksulluk

2.1.5.2.2. beslenme

2.1.5.2.3. besin güvenliği

2.1.5.2.4. eğitim

2.1.5.2.5. sağlık hizmetlerinin gelişimi

2.2. Bilişsel Değişimler

2.2.1. Piaget

2.2.1.1. İşlem öncesi evre

2.2.1.1.1. duyu-hareket evresi

2.2.1.1.2. 2-7 yaş

2.2.1.1.3. kavramlar oluşturma

2.2.1.1.4. mantıksal ilişkiler

2.2.1.1.5. 2 grup

2.2.1.1.6. odaklanma

2.2.1.1.7. korunum

2.2.2. Vygotsky

2.2.2.1. yakınsak gelişim alanı

2.2.2.2. destek olma

2.2.2.3. dil ve düşünme

2.2.2.4. öğretim uygulamaları

2.2.3. Bilgi İşleme

2.2.3.1. dikkat

2.2.3.1.1. seçili bilgiye odaklanma

2.2.3.1.2. okul öncesi eğitim

2.2.3.1.3. yönetici

2.2.3.1.4. sürdürülebilir

2.2.3.2. kısa süreli bellek

2.2.3.3. stratejiler

2.2.3.4. zihin kuramı

2.2.3.5. dil gelişimi

2.2.3.5.1. ses & biçim bilgisini anlama

2.2.3.5.2. söz & anlam bilgisi

2.2.3.5.3. kullanım bilgisindeki kelimeler

2.2.3.5.4. küçük çocuklarda okuma-yazma

2.2.3.6. Eğitim

2.2.3.6.1. yaşa uygun

2.2.3.6.2. bireysel özelliklere uygun

2.2.3.6.3. bütün ele almak

3. Esra KORKUT 2017295040 4. Sınıf Örgün Öğretim