ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. ความรู้วัสดุศาตร์ มาใช้ในการผลิตโครงงานรถยนต์ซึ่งต้องมีน้ำหนักเบาเพื่อประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อนและมีความเเข็งเเรงเช่นการนำอะลูมิเนียมมาใช้แทนเหล็กที่มีน้ำหนักมาก

2. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์เรื่องกลศาสตร์และวัสดุศาสตร์มาพัมนาเบาะที่นั่งให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานรับน้ำหนักได้มากเช่นเบาะสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน

3. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเหนี่ยวนำของเเม่เหล็กไฟฟ้ามาสร้างมอเตอร์โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อให้มีเเรงบิดและความเร็วรอบตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความรู้ศิลปกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการออกเเบบและอากาศพลศาสตร์มาใช้ออกแบบรถยนต์ให้มีเเรงต้านอากาศน้อยที่สุดทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยทำให้รถยนต์ทรงตัว

5. ความรู้วิทญาศาสตร์เรื่องเซล์เคมีไฟฟ้ามาสร้างเเบตเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้า