Методи дослідження у психофізіології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи дослідження у психофізіології by Mind Map: Методи дослідження у психофізіології

1. ПЕТ Позитрон-емісійна томографія мозку Отримання зрізів мозку шляхом вивчення випромінювань від мозку, яке йде від ізотопів,введених перед цим в мозкову тканину.

2. МРТ - структурна томографія.

3. ФМРТ - поєднання МРТ і ПЕТ. Використовуються парамагнітні субстанції гемоглобіну.

4. МРТ - структурна томографія

5. Термоенцефалоскопія. Вимірення локального метаболізму і кровотік за теплопродукцією.

6. ЕЕГ. Відображає сумарну електричну активність клітин мозку.

7. МЕГ. Реєстрація магнітних полів створених нервовими клітинами які створюють електричний ток при активності.

8. Електроокулограма ЕОГ. Реєстрація руху очей, як виявлення артефакту руху очей.

9. Електроміогоафія. ЕМГ. Реєстрація сумарних коливань потенціалів, які виникають як компонент процесу збудження в м'язах.

10. Комп'ютерна томографія (КТ) - новітній метод, який дає точні і детальні зображення найменших змін щільності мозкової речовини.