Sadržaj presude

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sadržaj presude by Mind Map: Sadržaj presude

1. uvod

1.1. ime Republike Hrvatske

1.1.1. naziv suda koji je donio odluku

1.1.1.1. ime i prezime predsjednika i članova vijeća i zapisničara

1.1.1.2. datum održavanja ročišta

1.1.1.2.1. da li je bila javna

1.1.1.2.2. ime i prezime okrivljenika

2. izreka

2.1. depozitiv

2.1.1. odluka o predmetu spora

2.1.1.1. odluka o troškovima spora

2.1.1.1.1. prekršajnopravna sankcija

3. obrazloženje

3.1. navođenje razloga za svaku točku presude

3.1.1. nesporne činjenice

3.1.1.1. zašto nije neposredno ispitan svjedok ili vještak

3.1.1.2. kojim se razlozima vodio pri rješavanju pravnih pitanja

3.1.1.2.1. ocjenu vjerodostojnosti proturječnih dokaza

4. Uputa o pravnom lijeku

4.1. obvezni sastojak presude

4.1.1. žalba protiv prvostupanjskih meritornih presuda - dopuštena

4.1.1.1. nedopuštenost ulaganja žalbe mora biti propisana

4.1.1.1.1. u kojem roku se podnosi