RESPIRACIÓ I FONTOSÍNTESI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RESPIRACIÓ I FONTOSÍNTESI by Mind Map: RESPIRACIÓ I FONTOSÍNTESI

1. CATABOLISME

1.1. Respiració AERÒBIA (O2)

1.1.1. Catabolisme GLÚCIDS

1.1.1.1. Glicòlisi

1.1.1.1.1. Etapa preparatoria

1.1.1.1.2. Segona Etapa

1.1.1.2. Descarboxilació oxidativa

1.1.1.3. Cicle de Krebs

1.1.1.4. Fosforilació oxidativa

1.1.1.4.1. Transport d'électrons

1.1.1.4.2. Bombeig de protons

1.1.1.4.3. Formació d'ATP

1.1.2. Catabolisme LÍPIDS

1.1.2.1. Triglicèrids separat a causa de les lipases

1.1.2.2. b-oxidació dels àcids grassos

1.1.2.3. Activació àcids grassos

1.1.2.3.1. ATP es trenca en AMP i Pirofosfat

1.1.2.4. Cicle de Krebs

1.1.2.5. Fosforilació oxidativa

1.1.2.5.1. Transport d'électrons

1.1.2.5.2. Bombeig de protons

1.1.2.5.3. Formació d'ATP

1.1.3. Catabolisme PROTEÏNES

1.1.3.1. Degradación dels aa

1.1.3.1.1. Excretar l'excès de N

1.1.3.1.2. Degradar l'esquelet carbonat

1.2. Catabolisme ANAEROBI (no O2)

1.2.1. Fermentació ALCOHÒLICA

1.2.1.1. Glicòlisi

1.2.1.2. Formación acetaldehid i CO2

1.2.1.3. NAD+ es regenera en la reducció del acetaldehíd a etanol

1.2.1.4. ETANOL

1.2.2. Fermentació LÀCTICA

1.2.2.1. Glicòlisi

1.2.2.2. NAD+ es regenera en la reducció del piruvat a lactat.

1.2.2.3. 2 LACTAT + 2 H+

1.2.3. Fermentació PROPIÒNICA

1.2.4. Fermentació BUTÍRICA

2. ANABOLISME

2.1. Anabolisme autòtrof

2.2. FOTOSÍNTESI

2.2.1. Fases

2.2.1.1. Fase Lluminosa

2.2.1.1.1. FOTOFOSFORILACIÓ

2.2.1.2. Fase Obscura

2.2.1.2.1. CICLE DE CALVIN

2.2.2. Factors que afecten

2.2.2.1. Temperatura

2.2.2.2. Humitat

2.2.2.3. Llum

2.2.2.4. Concentració de CO2 i O2

2.3. QUIMIOSÍNTESI

2.3.1. CO2 com a font de carboni

2.3.2. Energia: mitjançant reaccions químiques de diversos compostos innorgànics