Matematika II

frogak egiten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematika II by Mind Map: Matematika II

1. Formula

2. Puntu batetik plano baterako distantzia

2.1. Metodo konstruktiboa

3. Deribatuen erabilerak

3.1. Zuzen ukitzailearen ekuazioa

3.2. Lehenengo deribatuaren ikerketa

3.3. Optimizazioa

3.4. Bigarren deribatuaren ikerketa

3.5. Adierazpen grafiakoak. Izate eremua, simetriak, asintotak, ebaki puntuak, Y´ eta Y´´ ikerketa.

3.6. L´Hôpitalen erregela

3.7. Funtzio polinomiko baten koefizienteak kalkulatu

4. limiteak, infinituen arteko konparaketa, indeterminazioak.

5. Oinarrizko funtzio batzuk

6. Zuzen batetik plano baterako distantzia

7. Bi punturen arteko distantzia

8. Zuzenen eta planoen arteko angeluak

9. Puntu baten eta zuzen baten arteko distantzia

9.1. Metodo konstruktibos

9.2. Puntu orokorraren metodoa

9.3. Biderkadura bektorialaren metodoa.

10. Ekuazio linealak, baliokideak, Ekuazio sistema baten aldakuntzak, sistema motak eta interpretazio geometrikoa, sistema mailakatuak eta Gaussen metodoa.

11. Deribatuak

11.1. Deribagarritasuan

11.2. deribazio erregelak

11.3. Alderantzizkoaren deribatua

11.4. Funtzio inplizutuaren deribatua

11.5. Deribazio logaritmikoa

12. 1go ebaluapena ALGEBRA

12.1. Ekuasio sistemak. Gaussen metodoa

12.2. Matrizeak

12.2.1. Matrize motak, eragiketak, propietateak, Heina,

12.2.2. Erakigetak, ekuazio matrizialak, alderantzizkoa, berretura, ...

12.3. Determinanteak

12.3.1. Bi ordenako determinanteak, hiru ordenako, edozein ordenako, Sarrous, Determinante bat lerro bateko elementuetatik abiatuta. Edozein ordenako determinanteak kalkulatzeko metodoa (zeroak eginez), Matrize baten heina minorretatik abiatuta.

12.3.2. Matrize baten heina kalkulatu, k parametroaren arabera heina, determinante bat garatu eta emaitza faktorizatuta eman, Vandermonde, Call 2

12.4. Sistemak determinanteen bitartez ebatzi

12.4.1. Rouché-Frobenius. Cramer, Sistema homogeneoak, Matrize baten alderantzizkoa, Ekuazio sistema baten forma matriziala

12.4.2. Sistema baten azterketa eta ebazpena 1 edo 2 parametroen rabera. Alderantzizko matrizea , sistema baten forma matriziala.

13. 2. ebaluazioa.GEOMETRIA

13.1. Bektoreak. Biderkadura eskalarra eta bektoriala

13.2. Puntuak, zuzenak eta planoak espazioan

13.2.1. Zuzen bat definituta egoteko, ekuazio motak, Posizioak.

13.2.2. Plano bat definituta egoteko, ekuazio motak, nola pasatu batetik bestera, noiz aplikatzen duzu biderkadura bektoriala? eta eslarra?. Posizioak

13.2.3. Plano eta zuzenen posizio erlatiboak

13.3. Problema metrikoak

13.3.1. Bi planoren arteko distantzia

13.3.2. Bi zuzenen arteko distantzia

13.3.2.1. Plano paraleloaren metodoa

13.3.2.2. Bektore aldakorraren metodoa

14. 3.ebaluazioa

14.1. Jatorrizkoaen kalkulua.

14.1.1. Jatorrizko erregelak

14.1.2. Integralak, ordezkapen metodoa.

14.1.3. Zatika integratzen

14.1.4. Funtzio arrazionalen integrazioa

14.1.5. Integral mugatua. Barrow

14.1.6. Azalerak, +, - bi kurben artekoa, ...

14.2. Funtzioak

14.2.1. Jarraitasuan puntu batean. Etendura motak

15. SELEKTIBITATEA