Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORAN by Mind Map: ORAN

1. Birimli Oran: m/sn.km/sa

2. Birimsiz Oran: adet/adet. km/m. sa/sn...

3. Oran Gösterimleri= eğik çizgi iki nokta üst üste ve kesir çizgisi

4. Oran- Parça- bütün

5. Oran sadelestirilebilir

6. Oran farklı birimlere çevrilebilir