Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZÖVEG by Mind Map: SZÖVEG

1. nyelvi egységekből álló alakulat, amely a kommunikáció résztvevői között üzenetként kapcsolatot teremt

1.1. a nyelvi kommunikáció alapegysége.

2. három feltétel

2.1. a mondatok kapcsolódnak a beszédhelyzethez (KOHERENCIA)

2.2. mondatok között összefüggés-hálózat van

2.2.1. tartalmi és logikai kapcsolatok (KOHÉZIÓ)

2.2.2. nyelvtani kapcsolóelemek használata (KONNEXIÓ)