POJMOVNO OREĐENJE OCJENE GOSPODARSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA (Nino Juroš)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POJMOVNO OREĐENJE OCJENE GOSPODARSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA (Nino Juroš) by Mind Map: POJMOVNO OREĐENJE OCJENE GOSPODARSKE OPRAVDANOSTI  ULAGANJA (Nino Juroš)

1. Nijedan statički ni dinamički pokazatelj, koje smo učili prethodnih sati, ne može govoriti sam za sebe o ekonomskoj opravdanosti pothvata ako ga ne usporedimo sa istim ili sličnim pokazateljima

1.1. Dobivene pokazatelje uspoređujemo s:

1.2. 1. Pokazateljima drugih projekata

1.3. 2. Pokazateljima iz postojeće djelatnosti investitora ili iz prethodnih razdoblja poslovanja

1.4. 3. Pokazateljima poslovanja sličnih ili istih poduzetnika iz iste djelatnosti

1.5. 4. Prosječnim pokazateljima za dotičnu grupaciju

1.6. 5. Pokazateljima koji odražavaju poželjan stupanj razvoja za određenu grupaciju

2. Plan bilance i plan računa i dobiti i gubitka izvori su podataka za izračunavanje statičkih pokazatelja, a plan ekonomskih tokova izvor je podataka za izračunavanje dinamičkih pokazatelja

2.1. Za razliku od plana novčanih tokova koji sadržavaju primitke i izdatke poslovnih, investicijskih i nancijskih aktivnosti, PLAN EKONOMSKIH TOKOVA sadržava samo aktivnosti koji utječu na ekonomski potencijal pothvata

3. Životni vijek projekta sastoji se od NULTE godine i EKSPLOATACIJSKOG razdoblja

3.1. EKSPLOATACIJSKO RAZDOBLJE = su druga, treća i svaka sljedeća godina projekta, u kojoj se očekuju gospodarski učinci, tj rezultati ulaganja u projekt.

3.2. Tu poduzetnik očekuje planiranu dobit.

3.3. NULTA GODINA =prethodi prvoj godini, i tu su sva ulaganja koja su potrebna da bi se ostvario poslovni pothvat.

3.4. U nultoj godini nema poslovanja, tu se priprema, izgrađuje, oprema projekt.

3.5. Uvjeti za poslovanje se stvaraju i završavaju u toj nultoj godini.

4. Za izračunavanje gospodarske opravdanosti potrebno je izraditi nancijske planove a to znači da je temelj za ocjenu gospodarske opravdanosti FINANCIJSKO PLANIRANJE

4.1. Financijsko planiranje je proces koji se sastoji od:

4.1.1. a) analiziranja ulaganja i nancijskih mogućnosti otvorenih poduzeću

4.1.2. b) predviđanja budućih posljedica današnjih odluka

4.1.3. c) odlučivanja o alternativama

4.1.4. d) vrednovanja poslovanja u odnosu na ciljeve postavljene u nancijskom

5. Postoje i drugi pristupi u ocjenjivanju gospodarske opravdanosti ulaganja s naglaskom na EKOLOŠKE, POLITIČKE, SOCIJALNE i slične aspekte koji se najčešće ne mogu novčano iskazati

5.1. Za ekonomsku opravdanost ili nancijsku učinkovitost svakoga poduzetničkog pothvata više su ili manje zainteresirani poduzetnici, dioničari, menadžeri, zaposlenici, banke ili drugi nancijeri, društvena zajednica i svi ostali koji su povezani sa sudbinom određenog pothvata