Pētījums

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pētījums by Mind Map: Pētījums

1. 0. Objekts: NODOKĻI (ilgtspējīgai attīstībai)

2. 0. Priekšmets: nodokļu ietekme uz

2.1. 1. Ekonomika: nodokļu atlaides

2.1.1. 1.1. Produktivitāte un cilvēkkapitāls

2.1.2. 1.3. Izvairīšanās no nodokļiem

2.1.2.1. Nodokļu maksātāju saistību izpilde

2.1.2.2. Starpnieku loma (DAC-6; NILLN)

2.2. Sociālā puse

2.3. Vide

3. Aktualitāte

3.1. Sabiedrības nepiešamība

3.1.1. Attīstīta ekonomika

3.1.2. Pilnvērtīga sociālā vide

3.1.3. Klimatneitrāla vide

3.2. 0. Pētījuma metodes uc

3.2.1. Nav pietiekoša ekonomiskā izaugsme

3.2.2. Zema dzīves klalitāte (zemas pensijas, nevienlīdzība, izglītības un veselības problēmas)

3.2.3. Piesārņota vide

3.3. Zinātniskie jautājumi

3.3.1. 0. Ievads: Vai ar nodokļu politiku iespējams panākt 3 dažādus mērķus: attīstīt ekonomiku, pilnveidot sociālo vidi un samazināt piesārņojumu

3.3.2. Kādas nodokļu izmaiņas jāveic, lai panāktu līdzsvarotu optimālu rezultātu?

3.3.3. Kādi faktori ietekmē pētāmā objekta (attīstības) izmaiņas, kādi mērķi jānosaka, kādi pasākumi jāveic un kādi ir kritēriji pasākumu realizēšanai?

4. Mērķis

5. 0. Hipotēze

6. Uzdevumi

7. 4. Aprobācija: Diskusijas ar citiem

7.1. 4. Aprobācija: Publikācijas

7.2. Konferences

7.3. Eksperti/fokusa grupas