podział władzy sądowniczej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
podział władzy sądowniczej by Mind Map: podział władzy sądowniczej

1. sądy

1.1. Sąd Najwyższy

1.1.1. Sądy Powszechne

1.1.1.1. sądy apelacyjne

1.1.1.2. sądy okręgowe

1.1.1.3. sądy rejonowe

1.1.2. Sądy Wojskowe

1.1.2.1. wojskowe sądy okręgowe

1.1.2.2. wojskowe sądy garnizonowe

1.2. Naczelny Sąd Administracyjny

2. trybunały

2.1. Trybunał Konstytucyjny

2.2. Trybunał Stanu