Brainstorm Sectie TOA

De werkomgeving van de sectie TOA NVON.resultaten van 4 x 2 uur brainstormen.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Brainstorm Sectie TOA by Mind Map: Brainstorm Sectie TOA

1. handboek redactie

1.1. H5

1.2. H6

1.3. H7

1.4. H8

1.5. H9

1.6. H10

2. PR/communicatie plan

2.1. site

2.2. spreekuren/webinars, etc

2.3. uitbreiding en beheer social media

2.3.1. twitter

2.3.2. facebook

2.3.3. instagram

2.3.4. Linkedin

2.4. nieuws items versus nieuwsbrieven

2.5. Contacten onderhouden

3. taken

3.1. opleiding

3.1.1. MBO platform

3.1.1.1. laboratorium technieken

3.1.1.2. technische beroepen

3.1.2. leraren opleiding

3.1.2.1. HBO uitstroom voor Beta ondersteuners

3.2. Fuwasys

3.2.1. Route functie loonhuis onderzoeken versus baan aanbod

3.2.2. puntenwaardering versus loonschaal helder maken en communiceren

3.3. Handboek 2e druk

3.3.1. Redactie ronde afmaken

3.3.2. Drukker opdracht geven, bureau NVON inschakelen, aanbieders opleidingen boek aanbieden.

3.3.3. Hoofdstuk 6 herschrijven

3.3.4. Hoofdstuk 5 microscopie herschrijven

3.3.5. Hoofdstuk 8 tabellen herzien

3.3.6. Hoofdstuk 9 en 10

3.4. Handboek deel 2

3.4.1. Team samenstellen

3.4.2. inhoud bepalen met teams

3.4.3. hoofdstukken schrijven en beoordelen

3.4.4. benaderen externen zoals benoemd

3.5. TOT

3.5.1. GP hervormen

3.5.2. draaiboek TOT voor beginners schrijven

3.5.3. zichtbaar maken/verzilveren resultaten van TOT's

3.6. congres

3.6.1. congrescommissie uitbreiden

3.6.2. digitaal congres vormgeven

3.6.2.1. platform waarbinnen workshops worden gegeven

3.6.2.2. inschrijvingen via easydus

3.6.2.3. voorwaarden workshops

3.6.2.4. oproep voor toa's door toa's, de workshopleiders.

3.6.2.5. oproep leveranciers / bedrijvenmarkt, ook workshops aan laten bieden. Gelieerd aan bedrijvenmarkt pagina toa.tips

3.6.3. bedrijvenmarkt binden via site

3.6.4. connecties diverse MBO/HBO/WO in kaart brengen als gastgever

3.6.5. inschrijf module upgraden (easydus)

3.7. bestuur

3.7.1. uitbreiden bestuur

3.7.2. Actieve leden betrekken voor korte opdrachten/onderzoek (externe contacten uitbreiden

3.7.2.1. Contact zoeken met andere verenigingen/ clubjes en platformen

3.7.3. meer participatie bij andere NVON besturen.

3.8. BC Arbo

3.8.1. Veiligheidswebsite VOION inhoudelijk screenen

3.8.1.1. veiligpracticum updaten

3.8.2. Arbo-catalogus site hervormen

3.8.2.1. Project VOION/AB/sectie Toa

3.8.3. project voorstel scheikunde onderwijs middelbare van preventpartner (Jolanda WIllems), VOION en NVON

3.9. BC Vakbond

3.9.1. volgen en participeren belangen beta ondersteuners

3.9.1.1. Gevolgen/reactie brandbrief communiceren

3.10. toa.tips

3.10.1. site op inhoud aanpassen

3.10.2. organigram toevoegen

3.10.3. congres bedrijvenmarkt pagina opzetten

3.10.4. forum bedienbaar via mail

3.10.5. embedden geschoonde brainstorm mind meister (het werk document) als interactief onderdeel.

3.10.6. App maken en lanceren

3.10.7. Facebook

3.10.8. Instagram

3.11. dropbox

3.11.1. bijwerken dropbox

3.11.2. bundelen vergaderingen per jaar zonder bijlagen (alleen notulen)

4. Taakgebied

4.1. Communicatie

4.1.1. Inzet middelen

4.2. Belangen vakgebied beta-ondersteuners

4.2.1. Opleidingen

4.3. Contacten

4.4. Sectie bestuur

5. Tijdspad dag 2

5.1. Start 15 minuten

5.2. verdelen aandachtgebieden 0,5 uur

5.2.1. maken speerpunten/hoofdstukken

5.2.2. maken voorstellen communicatie

5.2.3. verdelen in taken en groepjes

5.3. werken in groepjes 0,5 uur

5.4. Werken aan de site 0,5 uur

5.5. Uitloop +nabespreking 15 minuten

6. Opbrengst

7. Werken aan de site

7.1. dag 1

7.1.1. Myra

7.1.2. Sanela

7.1.3. Saskia

7.1.4. Bert

7.1.5. Marianne

7.1.6. Femke

7.1.7. Henriette

7.1.8. Daniëlle

7.1.9. Frank

7.2. dag 2

7.2.1. Bert

7.2.2. Marianne

7.2.3. Femke

7.2.4. Henriette

7.2.5. Daniëlle

7.2.5.1. Taken

7.2.6. Frank

7.2.7. Saskia

7.2.8. Myra

7.2.8.1. Taken

7.2.9. Sanela

7.3. dag 3

7.3.1. Bert

7.3.2. Marianne

7.3.3. Femke

7.3.4. Henriette

7.3.5. Daniëlle

7.3.5.1. Taken

7.3.6. Frank

7.3.6.1. Taken

7.3.7. Saskia

7.3.8. Myra

7.3.8.1. Taken

7.3.9. Sanela

7.3.9.1. H5

7.4. dag 4

7.4.1. Bert

7.4.1.1. taken

7.4.1.1.1. Fuwasys

7.4.1.1.2. Handboek 2e druk

7.4.1.1.3. BC Vakbond

7.4.1.1.4. BC Arbo

7.4.2. Marianne

7.4.2.1. Taken

7.4.2.1.1. Handboek 2e druk

7.4.2.1.2. Handboek deel 2

7.4.3. Femke

7.4.3.1. Taken

7.4.3.1.1. Handboek 2e druk

7.4.3.1.2. Toa.tips bijhouden

7.4.4. Henriette

7.4.4.1. Taken

7.4.4.1.1. Handboek 2e druk

7.4.4.1.2. TOT

7.4.5. Daniëlle

7.4.5.1. Taken

7.4.5.1.1. PR/Communicatieplan

7.4.5.1.2. Handboek 2e druk

7.4.5.1.3. Handboek deel 2

7.4.5.1.4. Toa.tips herinrichten/bijhouden

7.4.6. Frank

7.4.6.1. Taken

7.4.6.1.1. PR/Communicatieplan

7.4.6.1.2. opleidingen

7.4.6.1.3. Handboek 2e druk

7.4.6.1.4. Handboek deel 2

7.4.6.1.5. TOT

7.4.6.1.6. Congres

7.4.6.1.7. Uitbreiding bestuur

7.4.6.1.8. Toa.tips herinrichten/bijhouden

7.4.6.1.9. BC Arbo

7.4.6.1.10. Dropbox

7.4.7. Saskia

7.4.7.1. Taken

7.4.7.1.1. Handboek 2e druk

7.4.7.1.2. Handboek deel 2

7.4.7.1.3. Congres

7.4.8. Myra

7.4.8.1. Taken

7.4.8.1.1. Fuwasys

7.4.8.1.2. Handboek 2e druk

7.4.8.1.3. Congres

7.4.8.1.4. BC Vakbond

7.4.8.1.5. Dropbox

7.4.9. Sanela

7.4.9.1. Taken

7.4.9.1.1. Handboek 2e druk

8. Dag 2

8.1. verdeling taken

8.1.1. taken opsomming

8.2. groepjes per taak

8.3. voorstellen acties en communicatie

8.4. uitvoering voorstellen

9. Dag 1

9.1. Vergadering hoofdpunten

9.1.1. lopende zaken

9.1.2. mededelingen

9.1.3. notulen

9.2. Uitleg mindmeister

9.3. Mini workshop gebruik site

9.4. werken aan de site en doelstellingen

9.5. opbrengst bespreken

10. Dag 3

10.1. Tijdspad dag 3

10.1.1. Start 10 minuten

10.1.2. verdelen hoofdstukken handboek in groepjes 5 minuten

10.1.3. Werken aan de hoofdstukken handboek 1 uur

10.1.4. bespreken resultaten correcties handboek 15 minuten

10.1.5. verdelen taken per persoon (inschrijven) 15 minuten

10.1.6. bespreken tijdpad taken 10 minuten

10.1.7. Uitloop +nabespreking 5 minuten

11. Dag 4

11.1. Tijdspad dag 4

11.1.1. Start 10 minuten

11.1.2. verdelen taken met tijdsindicatie

11.1.3. bespreken en toewijzen taken aan hoofdspeerpunten (taakgebieden)

11.1.4. Uitloop + nabespreking + afsluiting brainstorm

12. Tijdspad dag 1

12.1. Vergadering 0,5 uur

12.2. Uitleg Mindmeister 0,15 uur

12.3. Mini workshop site 0,5 uur

12.4. Werken aan de site 0,5 uur

12.5. Uitloop +nabespreking 0,15 uur

13. Historie

13.1. notulen

13.2. gerealiseerd

13.2.1. onderhoud/herzien

13.3. nog te doen