Sociální psychologie, Hayes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sociální psychologie, Hayes by Mind Map: Sociální psychologie, Hayes

1. Vztahy

1.1. teorie sociální směny

1.1.1. vybírání - vyjednávání - zavázání se - institucionalizace

1.1.2. teorie rovnosti - nerovnost vytváří stres, bez kompenazcí je nakonec situace neúnosná

1.2. dimenze vztahu - obsah, rozmanitost, kvalita, frekvence a organizace, reciprocita a komplementarita, intimita, interpersonální percepce, závazek

1.3. udržování vztahu - vyžaduje..

1.4. rozpad vztahu - intrapsychická f., dyadická, sociální, úprava hrobu

2. Skupinové procesy

2.1. Skupinová polarizace

2.2. Skupinové myšlení

3. Skupinová komunikace

4. Gamson, Fireman, Rytina - neposlušnost skupiny, možná díky větší vzdělanosti..pokročilejší době

5. Interakce s druhými

5.1. Sociální lenivost

5.1.1. Ringelmannův efekt

5.2. Sociální facilitace

5.3. Efekt obecenstva

5.3.1. DIfuze účinku - rozdělí se mezi "účinkující"

5.4. Zákon sociálního vlivu

5.4.1. Síla, počet, blízkost

5.4.2. Intervence přihlížejících: pluralistická ignorance, difuze odpovědnosti

5.5. Konformita

5.5.1. Vyhovění, internalizace, identifikace

5.5.2. Moscovici - vyhovění x konverze

5.5.3. Poslušnost

5.5.3.1. Milgram

5.5.3.1.1. Hierarchická společnost: autonomní stav, zástupný stav

5.6. Vůdcovství

5.6.1. Weber - racionální aut., tradiční aut., charizmatická aut. (neříka tomu MW "panství")

5.6.2. Collins a Raven: moc odměňovat, donucovací moc, referenční moc, expertní moc, legitimní moc, informační moc

5.6.3. Bales a Slater: vůdce-specialista na výkon X specialista na vztahy - obměny u jiných vědců

5.6.4. Vůdce je často vybraný skupinou podle úkolu

6. Kontexty sociální interakce

6.1. Fyzické kontexty

6.2. Sociální kontexty

6.2.1. Scénář

6.2.2. Role

6.2.3. Schéma

6.2.3.1. Schéma role

6.2.3.2. Schéma osoby

6.2.3.3. Sebeschéma

6.2.4. Sociální identita

6.2.4.1. Skupina vrstevníků

6.2.4.2. Referenční skupina

6.2.4.3. Sociální identifikace

6.3. Kulturní kontexty

6.3.1. Etnocentrismus

6.3.2. Experiment

6.3.2.1. Efekt experimentátora

6.3.2.1.1. Odbočka: teorie nálepkování; sebesplňující předpovědi

6.3.2.2. Charakteristika požadavku

6.3.2.3. Akční výzkum

6.4. Sebepojetí

6.4.1. sociální srovnání

6.4.2. zpětná vazba

6.4.3. Sebeúcta

6.4.3.1. x Sebeobraz

6.4.4. Kulturní kontext jáství

6.4.4.1. Afrika, Západ, Orient

7. Konverzace a komunikace

7.1. Neverbální aspekty komunikace

7.1.1. Neverbální aspekty, tzv. klíče

7.1.2. Metakomunikace

7.1.3. Řečový registr

7.1.3.1. Deklamační, formální, informativní, familiární, intimní

7.1.4. Oční kontakt

7.2. Analýza diskursu

7.2.1. van Dijk a holandští rasisté

7.2.2. Vysvětlení,postoje, různým adresátům vysvětlujeme různě

7.2.2.1. Ospravedlňování a výmluvy

7.2.2.2. Důvody a příčiny

7.3. Atribuční teorie

7.3.1. teorie odpovídajících závěrů

7.3.1.1. Vnitřní atribuce

7.3.1.2. Situační atribuce

7.3.1.3. Hédonická relevance

7.3.1.4. Zaměřenost na osobu

7.3.1.5. Společenská žádoucnost

7.3.2. Atribuční chyby

7.3.2.1. Základní atribuční chyba

7.3.3. Kovariace

7.3.3.1. Konzistentnost

7.3.3.2. Konsenzus

7.3.3.3. Charakterističnost

7.3.4. Atribuční styly

7.3.4.1. Naučená bezmocnost

7.4. Sociální reprezentace

7.4.1. teorie Sociální reprezentace

7.4.1.1. =atribuce konzervované společností

8. Vnímání druhých lidí, přitažlivost a vztahy

8.1. Vnímaní druhých

8.1.1. Implicitní teorie osobnost

8.1.2. bipolární konstrukty

8.1.3. primarita

8.1.4. stereotypizace

8.1.5. sebepercepce

8.1.6. vlastní zdatnost

8.1.6.1. úspěšnost

8.2. Interpersonální přitažlivost

8.2.1. tělesná přitažlivost

8.2.1.1. pokus s dětmi Dion

8.2.1.2. hypotéza rovnocenných párů - Walster

8.2.1.3. podobnost a komplementarita, pozitivní hodnocení podobných

8.2.1.3.1. dominantně submisivní, pečovatelsko- receptivní dvojice/vztahy

8.2.1.4. důvěrná blízkost - Zajonc - teorie kontaktu

8.2.1.5. vnímaná omylnost - je většinou sympatická, až pro případy extremně nízké/vysoké sebeúcty

8.2.1.6. neverbální indikátory přitažlivosti

8.2.1.6.1. oční kontakt

8.2.1.6.2. dilatace zornic

8.2.1.6.3. posturální echo

8.2.1.6.4. respekt k osobnímu prostoru, nebo jeho sdílení

9. Postoje

9.1. postoje a chování, se nemusí shodovat

9.2. kognitivní dimenze, emocionální dimenze, konativní dimenze

9.3. zdroj: učení, sociální identifikace

9.4. kognitivní rovnováha, kognitivní disonance

9.4.1. změna postojů - reklama - Chaiken - centrální a preiferní cesta

9.4.2. změna postoje - zdroj informace - s časem se udrží informace a je zapomenut zdroj

9.4.2.1. nepřímo podaná informace - má dopad pokud se člověka týká

9.4.2.2. obsah sdělení - sdělení vyvolávající strach informuje ale nevede ke změně postoje

9.5. měření postojů

9.5.1. Likertova škála, 1932

9.5.2. Osgood - Sémantický diferenciál

9.5.3. Sociometrie - Moreno - skupiny - přátelství, vůdcovství

9.5.4. Bogardova škála -měření rasismu, předsudků

10. Konflikt a spolupráce

10.1. Teorie agrese

10.1.1. Freud - libido a Thanatos

10.1.2. Lorenz - hydraulický model, katarze

10.1.2.1. možná pravý opak

10.1.3. frustrace - agrese - 1939 - Dollard

10.1.4. agrese jako naučené chování - např. TV - model chování

10.1.5. horko - vedro, hluk

10.2. Předsudky

10.2.1. Allport, 1954: očerňování, izolace, diskriminace, tělesné napadení, ..vyhlazování

10.2.2. Adorno - F-škála - autoritářství

10.2.3. kultura budující/odmítající předsudky - Holandsko x Zimbabwe, UK, jih USA

10.2.4. Teorie obětního beránka

10.2.5. Sherifoav realistická teorie konfliktu - předsudky vznikají mezi dvěma soupeřícími skupinami

10.3. změna předsudků

10.4. Kolektivní chování

10.4.1. Le Bonova teorie psychologie davu

10.4.2. Odosobnění

10.4.3. Neprozkoumané pokojné davy

10.4.4. Změny nálady v davu

10.5. Altruismus