ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE by Mind Map: ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE

1. Izvori koji potvrđuju da je Isus Krist živio na Zemlji:

1.1. NEKRŠĆANSKI

1.2. -Talmud

1.3. -Židovske starine

1.4. -Anali

1.5. -Dvanaest rimskih careva

1.6. KRŠĆANSKI

1.7. -Sveto Pismo i knjige Svetog Pisma

1.8. -Apokrifi

1.8.1. Apokrifi su pobožni spisi koji nisu ušli u Sveto Pismo

2. EVANĐELISTI

2.1. Matej

2.1.1. anđeo

2.2. Marko

2.2.1. lav

2.3. Luka

2.3.1. bik

2.4. Ivan

2.4.1. orao

3. Isus Krist

3.1. Ime Isus na hebrejskom znači Spasitelj

3.2. Ime Krist dolazi od "Hristos" odnosno Mesija a znači Pomazanik

4. Isus je naučavao o:

4.1. -Blaženstvima

4.2. -preljubu

4.3. -ljubavi prema neprijateljima

4.4. -milostinji

4.5. -opasnosti od bogatstva

4.6. -srdžbi

4.7. -rastavi

4.8. -postu

4.9. -molitvi

4.10. -pouzdanju u Boga

5. Kristova čudesa:

5.1. -ozdravio gubavca

5.2. -ozdravio Petrovu punicu

5.3. -ozdravio opsjednutog njemaka

5.4. -ozdravio uzetoga

5.5. -vratio vid jerihonskom slijepcu

5.6. -uskrisio sina udovice iz Naina

5.7. -nahranio 5.000 ljudi

5.8. -ozdravio slugu rimskog satnika

5.9. -uskrisio Jairovu kćer

5.10. -uskrisio Lazara

6. Najznačajnije stranke Isusova vremena:

6.1. -farizeji

6.1.1. strogo se pridržavaju Zakona

6.2. -saduceji

6.2.1. svećenici i nesvećenička aristokracija

6.3. -eseni

6.3.1. iščekivali Mesiju kao političkog osloboditelja

6.4. -zeloti

6.4.1. napadali su iz zasjede

6.5. -Samarijanci

6.5.1. mješavina Židova i pogana

7. Hipostatska unija

7.1. Istovremeno u Kristu dvije naravi, ljudska i božanska

8. Krivovjerja:

8.1. arijanizam

8.2. nestorijanizam

8.3. doketizam

8.4. monofitizam

9. Crkveni sabori:

9.1. 1. Nicejski sabor - 325. godine

9.2. 2. Carigradski sabor - 381. godine

9.3. 3. Efeški - 431. godine

9.4. 4. Kalcedonski sabor - 451. godine