Tràng Giang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tràng Giang by Mind Map: Tràng Giang

1. Khổ 2: Bức tranh rộng mênh mang, rợn ngợp gợi nỗi cô đơn, chới với của lòng người

1.1. từ láy: "lơ thơ"

1.2. "đìu hiu" học trong Chinh Phụ Ngâm

1.3. âm thanh:"đâu tiếng..." -> lấy động gợi tĩnh

1.4. phép đối: "nắng xuống", "trời lên"

1.5. Không gian 3 chiều: rộng, sâu, cao vời vợi

1.6. "bến cô liêu" -> hoang vắng, cô đơn

2. Khổ 1:Bức tranh sông nước gợi nỗi buồn cô đơn, vô nghĩa của thân phận con người.

2.1. phép đối

2.1.1. "thuyền về" , "nước lại"

2.1.1.1. gợi sự di chuyển ngược chiều

2.1.2. "một", "mấy"

2.1.2.1. cô đơn lẻ loi

2.2. Đảo ngữ : "Củi" lên đầu câu

2.3. Từ láy buồn " điệp điệp"

2.3.1. => Nỗi buồn mênh mang lan tỏa như những đợt sống trên sống nước.