OBJEKTNE ZAVISNSLOŽENE REČENICE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBJEKTNE ZAVISNSLOŽENE REČENICE by Mind Map: OBJEKTNE ZAVISNSLOŽENE REČENICE

1. objektne zavisnosložene rečenice (OZR) vrsta su zavisnosloženih rečenica u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao objekt prema predikatu

2. vrste objektnih rečenica su odnosne OZR, upitne OZR i izrične OZR.

3. Izrične OZR: ZOR uvodi se u glavnu aktivnima oblicima glagola koji označuju mišljenje, govorenje, osjećanja i percepcije. Veznici su: DA, KAKO, GDJE itd. (Misle da nisu postupili ispravno. Zamijetila sam gdje su se smjestili.)

4. odnosne OZR: ZOR na glavnu upućuje zamjeničkom riječi. Veznici su: TKO, KOJI, ŠTO, KAKAV... (Nagradite koga smo predložili. Odabrat ću kakvu želim.)

5. Upitne OZR: ZOR ima oblik pitanja koje se u glavnu uvodi glagolima koji označuju pitanje, zahtijevanja, govorenje i mišljenje. Veznici su: LI, KUDA, KAMO, OTKADA, DOKAD, KAKAV, KOLIK itd. (Odlučite li hoćete li ići s nama. Zapamtite odakle ste krenuli.)