Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KESİRLER by Mind Map: KESİRLER

1. Bileşik Kesir

1.1. Payı paydasına eşit yada payı paydasından büyük olan kesirlere ''bileşik kesir'' denir.

2. Basir Kesir

2.1. Payı paydasından küçük olan kesirlere ''basit kesir'' denir.

3. Tam Sayılı Kesir

3.1. 0 dan farklı bir doğal sayı ve bir kesirden oluşur.Bir tam sayılı kesirde ki doğal sayıya''tam kısım'' ismi verilir.

4. Birim Kesir

4.1. Payı her zaman sabit olarak 1 kalan ancak paydası değişebilen kesirler birim kesirdir.