ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. อาหาร

1.1. ธรรมชาติ

1.1.1. จากสัตว์

1.1.1.1. ไข่มดแดง 🐜

1.1.1.2. กบ 🐸

1.1.1.3. ไก่ 🐓

1.1.2. จากพืช

1.1.2.1. ผักสวนครัว

1.1.2.1.1. 🥬

1.1.2.1.2. 🥒

1.1.2.1.3. 🌶

1.1.2.1.4. 🍅

1.1.2.2. หน่อไม้ 🎋

1.1.2.3. สมุนไพร 🍀

1.1.2.4. เห็ดชนิดต่างๆ 🍄

1.1.2.5. ผลไม้

1.1.2.5.1. 🍌

1.1.2.5.2. 🍋

1.1.2.5.3. 🥥

1.1.2.5.4. 🍉

1.2. ร้านค้า

1.2.1. อาหารตามสั่ง 🍛

1.2.2. ร้านค้าแผงลอย 🥘

1.2.3. อาหารสด

1.2.3.1. เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ 🐮🐷🐔

1.2.3.2. ผัก, ผลไม้ 🍌🥥🍊

1.2.4. อาหารสำเร็จรูป

1.2.4.1. อาหารถุง🍲

1.2.4.2. อาหารกระป๋อง🥫

1.2.4.3. อาหารแปรรูป🧃

2. กิจกรรมด้านสุขภาพ

2.1. ชมรมปั่นจักรยาน

2.2. ลานสุขภาพชุมชน

3. ความเชื่อภายในชุมชน

3.1. เรียกขวัญ

3.2. เจ้าที่ของหมู่บ้าน (พิธีเสื้อบ้าน)

3.3. หมอสะเดาะเคราะห์

4. ระบบการแพทย์

4.1. Popular sector (การดูแลสุภาพด้วยตนเอง)

4.1.1. รับประทานยาสามัญประจำบ้าน

4.1.2. รับประทานอาหารเสริม

4.1.3. รับประทานยาสมุนไพร

4.2. Folk sector (การรักษาโดยแพทย์พื้นบ้าน)

4.2.1. หมอนวด

4.2.1.1. การนวดแผนไทย

4.2.1.2. การนวดแผนจีน

4.2.2. หมอสมุนไพร

4.3. Professional sector (การรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน)

4.3.1. รพ.สต.แม่กาห้วยเคียน

4.3.2. โรงพยาบาลพะเยา

4.3.3. โรงพยาบาลค่ายขุนเจียง

4.3.4. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา

4.3.5. คลินิก

4.3.6. ร้านขายยา