Türkiye Fiziki Coğrafya Özellikleri

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Türkiye'nin Fiziki Coğrafya Özellikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Türkiye Fiziki Coğrafya Özellikleri by Mind Map: Türkiye Fiziki Coğrafya Özellikleri

1. Türkiye Fiziki Haritası'nda

1.1. Görülebilir

1.1.1. Dağ

1.1.2. Ova

1.1.3. Plato

1.1.4. Akarsu

1.1.5. Körfez

1.1.6. Göller

1.1.7. Barajlar

1.1.8. Ada

1.1.9. Yükselti

1.1.10. Şehir merkezleri

1.2. Görülemez

1.2.1. Nüfus

1.2.2. İklim

1.2.3. Sanayi

1.2.4. Turizm

1.2.5. Şehirlerin sınırları

2. Türkiye'de İklimi Etkileyen Öğeler

2.1. Ekvator'a Uzaklık

2.2. Yükselti

2.3. Denizelik ve Karasallık

2.4. Karasallık

2.5. Bakı

2.6. Dağların uzanış yönü

2.7. Rüzgarlar

3. Türkiye'de Görülen İklimler

3.1. Akdeniz

3.1.1. Yazlar Sıcak ve Kurak

3.1.2. Kışlar ılık ve yağışlı

3.1.3. Konut tipi: Taş ev

3.1.4. Bitki örtüsü Maki

3.1.5. Tarım ürünleri: Zeytin, turunçgil

3.2. Karadeniz

3.2.1. Her mevsim yağışlı

3.2.2. Konut tipi: Ahşap

3.2.3. Bitki örtüsü Orman

3.2.4. Tarım ürünleri: Çay, fındık

3.3. Karasal

3.3.1. Yazlar sıcak ve kurak

3.3.2. Kışlar soğuk ve kar yağışlı

3.3.3. Bitki örtüsü Bozkır

3.3.4. Tarım ürünleri: Buğday, arpa, elma

4. Türkiye'deki Bitki Örtüleri

4.1. Maki

4.2. Orman

4.3. Bozkır