THƠ MỚI (1932-1945)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THƠ MỚI (1932-1945) by Mind Map: THƠ MỚI  (1932-1945)

1. KHÁI NIỆM

1.1. Trào lưu sáng tác thơ

1.2. Chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây

2. HOÀN CẢNH RA ĐỜI

2.1. Biến đổi về mặt xã hội

2.1.1. Tư sản

2.1.2. Trí thức Tây học

2.2. Giao lưu văn hóa Đông - Tây

2.3. Sự thức tỉnh cái tôi cá nhân

3. ĐẶC ĐIỂM

3.1. Nội dung

3.1.1. Khẳng định CÁI TÔI

3.1.2. CẢM HỨNG

3.1.2.1. Tinh thần yêu nước

3.1.2.2. Thiên nhiên - tình yêu

3.2. Nghệ thuật

3.2.1. Thể loại: Phá cách => Truyền thống

3.2.2. Hiệp vần, hài thanh, ngắt nhịp độc đáo, sáng tạo

3.2.3. Cách tân trong ngôn ngữ

4. HÀNH TRÌNH THƠ MỚI

4.1. 1932 - 1935

4.1.1. Bắt đầu đấu tranh giữa thơ mới - thơ cũ

4.1.2. Nhà thơ tiêu biểu nhất: Thế Lữ

4.2. 1936 -1939

4.2.1. Thơ mới chiếm ưu thế

4.2.2. Xuất hiện nhiều tên tuổi lớn

4.3. 1940 - 1945

4.3.1. Xuất hiện nhiều khuynh hướng sáng tác

5. MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA =>Mở đầu cho sự phát triển thơ ca VN hiện đại