ZAPOŠLJAVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZAPOŠLJAVANJE by Mind Map: ZAPOŠLJAVANJE

1. LJUDSKI POTENCIJALI

1.1. ukupnost:

1.1.1. znanja

1.1.2. vještina

1.1.3. sposobnosti

1.1.4. kreativnih mogućnosti

1.2. - njima raspolaže poduzetnik

1.3. zadatci ljudskih potencijala:

1.3.1. motivacija zaposlenika

1.3.2. odabrati zaposlenike

1.3.3. popuniti radna mjesta

1.3.4. usavršavanje zaposlenika

2. PROCES ZAPOŠLJAVANJA

2.1. - raspisivanje natječaja

2.2. - primanje i ocjenjivanje molbi za posao

2.3. razgovor s kandidatima

2.4. odabir kandidata

2.5. zapošljavanje radnika

3. ODJELI VJEŽBENIČKE TVRTKE

3.1. ODJEL ADMINISTRCIJA

3.1.1. voditelj administracije

3.1.2. poslovna tajnica

3.1.3. informatičar

3.1.4. referent za ljudske potencijale

3.2. ODJEL NABAVA SA SKLADIŠTEM

3.2.1. voditelj nabave sa skladištem

3.2.2. referent za istraživanje tržišta nabave

3.2.3. referent za kontakte s dobavljačima

3.2.4. referent za evidenciju nabave i isporuke trgovačke robe

3.3. ODJEL PRODAJA I MARKETING

3.3.1. voditelj prodaje i marketinga

3.3.2. referent za kontakte s kupcima i istraživanje tržišta prodaje

3.3.3. voditelj marketina

3.3.4. referent marketinških aktivnosti

3.4. ODJEL FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

3.4.1. voditelj financija i računovodstva

3.4.2. referent financijskoga knjigovostva

3.4.3. referent novčanpg poslovanja i obračuna plaća

3.5. ODJEL PROIZVODNJA

3.5.1. voditelj proizvodnje

3.5.2. referent za izradu kalkulacija

4. IZRADA NATJEČAJA ZA POTREBNA RADNA MJESTA

4.1. NATJEČAJ je dopis koji se u vježbeničkoj tvrtki objavljuje na oglasnim pločama u školi i na mrežnim stranicama vježbeničke tvrke

4.2. INFORMACIJE koje bi trebapo sadržavati svaki natječaj

4.2.1. podatci o vježbeničkoj tvrtki

4.2.2. logotip tvrtke

4.2.3. opis radnog mjesta

4.2.4. potrebna dokumentacija

4.2.5. posebni uvjeti, iskustva

4.2.6. način prijave na natječaj

4.2.7. adresa primatelja molbi

4.2.8. rok dopijeća molbi

5. PISANJE MOLBE ZA POSAO

5.1. - uvod u životopis

5.1.1. treba sadržavati sljedeće elemente

5.1.1.1. zaglavlje

5.1.1.2. adresu primatelja

5.1.1.3. mjesto i datum

5.1.1.4. predmet

5.1.1.5. oslovljavanje

5.1.1.6. sadržaj

5.1.1.7. potpis

5.2. - treba biti napisano kao poslovno pismo

5.3. - predstavlja vas i vaš posao

6. PISANJE ŽIVOTOPISA

6.1. životopis - način kojim se predstavljate vaše,u potencijalnom poslodavcu

6.2. cilj životopisa - zainteresirati poslodavca za naše stručne sposobnosti, radne navike...

7. PROCJENA PRISTIGLIH MOLBI ZA POSAO

7.1. molbe se moraju pregledati i vrednovati

7.2. neka od pitanja za vrednovanje:

7.2.1. zadovoljava li molba oblikom?

7.2.2. kakav je opći dojam o molbi?

7.2.3. koja su iskustva stečena u školi?

7.2.4. može lise kandidat dobro predstaviti?

8. SELEKCIJSKI INTERVJU

8.1. INTERVJU - razgovor za posao

8.2. NEKE OD POGREŠAKA KANDIDATA TIJEKOM INTERVJUA:

8.2.1. ubrzanost ili usporenost

8.2.2. rastresenost

8.2.3. neiskrenost

8.2.4. neurednost

8.2.5. ravnodušnost

8.3. NAJČEŠĆA PITANJA NA INTERVJUU:

8.3.1. - zašto ste se prijavili na posaobaš u našoj tvrtki?

8.3.2. - što ste obrađivali tijekom svoje prakse

8.3.3. - koliku plaću očekujetr?

8.3.4. - zašto bismo odabrali baš vas?

9. RANGIRANJE I ODABIR RADNIKA

9.1. - odabiru se radnici

9.2. - odvija se nakon intervjua

9.3. - zaključuju se Ugovor o radu