Професійно-етичні принципи психодіагностики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Професійно-етичні принципи психодіагностики by Mind Map: Професійно-етичні принципи психодіагностики

1. Принцип дотримання таємниці припускає нерозголошення її результатів без персональної згоди на це тієї особи, на якій проводилась психодіагностика. Цей принцип передусім стосується повнолітніх осіб.

2. Принцип наукової обґрунтованості психодіагностичної методики вимагає того, щоб вона, як мінімум, була валідною і надійною, тобто давала такі результати, яким можна було б довіряти.

3. Принцип ненанесення шкоди передбачає, що результати психодіагностики ні в якому випадку неможна використовувати проти людини, з якою проводиться діагностика. Якщо психодіагностика проводиться з метою конкурсного відбору або при прийомі на роботу, то даний принцип використовується поряд з принципом відкритості результатів психодіагностики для обстежуваного.

4. Принцип об’єктивності висновків із результатів дослідження вимагає, щоб вони були науково-обґрунтованими, тобто випливали саме з результатів методик, а не залежали від суб’єктивних установок тих, хто проводить дослідження або користується його результатами.

5. Принцип ефективності запропонованих рекомендацій передбачає, що такі рекомендації обов’язково повинні бути корисними для тієї людини, якій вони надаються. Не дозволяється давати рекомендації людині, які приведуть до небажаних і непередбачуваних наслідки.